Signalsidan

Henry's signalsida

Anslut signaldekodern 10-44xx

För dej som kommit i kontakt med min tidigare signaldekoder ur serien 10-401 till 40-412 känner säkert igen sig.
Den elektriska anslutningen är helt identisk.
På kortet finns två stiftkontakter för matning med 12-16V växelström och en anslutning för DCC-signalen.
På kortets motsatta sida sitter en 10-polig stiftlist och en 10-polig flatsiftskontakt.
Flatstiftskontakten används om anslutningskortet 10-910 används.

Stiftlisten har 10 stift. De första 2 märkt 1 och 2 är den positiva anslutningen till den gemensamma anoden på lysdioderna.

Stift 3-10 motsvarar utgång 1-8.

Används anslutningskortet 10-910 ansluts signalernas lysdioder till det kortet och endast medföljande flatkabel ansluts mellan 10-44xx och 10-910.