Signalsidan

Henry's signalsida

Signaldekoder 10-4406 resp. 10-4600 variant 3

4st 2-ljus huvudsignaler

Signaldekoder 10-4406 är förprogrammerad för 4st 2-ljus huvudsignaler (Hsi2). På liknande sätt kan man för signaldekoder 10-4600 själv välja förprogrammering för 4st 2-ljus huvudsignaler. För 10-4600 motsvarar det variant 3, (CV 110 = 3).

När signalerna och signalbilderna styrs från ett digitalsystem, DCC-system, används funktionsadresser. I tabellen nedan antas att dekodern getts funktionsadressen 201. Kan programmeras med programmeringsknappen eller via CV-programmering; Dekoderadressen lagras till CV 1 / 513 = 51. Förhållandet mellan dekoderadress (A) och funtionsadress (F) är:

FunktionFExempel
A = 51
1A * 4 – 3F = 51 * 4 – 3 = 201
2A * 4 – 2F = 51 * 4 – 2 = 202
3A * 4 – 1F = 51 * 4 – 1 = 203
4A * 4 F = 51 * 4 = 204
5A * 4 + 1F = 51 * 4 – 1 = 205

Förprogrammerade ingångar

Med signaldekoder 10-4600 kan man även styra signalbilderna med hjälp av ingångarna 1 – 8. Med CV 111 = 1 väljer man följande förprogrammering av ingångarna.

Ingångar ( 0 = inaktiv; 1 = aktiv; X = ingen påverkan )

De fyra 2-ljussignalerna kan styras med två ingångar vardera. Den ena av ingångarna ansluts lämpligen för detektering av blocket direkt efter signalen. Den andra ingången kan, om man önskar, användas för en överordnad styrning av ”Stopp” från t.ex. ett ställverk. Exempelvis kan man då även styra signalerna efter en lagd färdriktning, för en längre sträcka med signaler utplacerade för båda färdriktningarna, ”väster ut” resp. ”öster ut”. Med den extra ingången för resp. signal kan man då aktivera ”Stopp” för de signaler som är vända mot den valda färdriktningen (oberoende om det efterföljande blocket är upptaget eller ledigt).

Om någon av ingångarna inte behövs för den plats signalen har på din anläggning, så kan den lämnas oansluten. Den kommer då att indikera ”inaktiv (0)”.

  • Ingång 1 / 3 / 5 / 7: Detekterar ledigt (0) resp. upptaget (1) för blocket direkt efter resp. signal.
  • Ingång 2 / 4 / 6 / 8: Samma som för ingång 1 / 3 / 5 / 7 för resp. signal. Både ingångarna, för resp. signal, skall indikera 0 för att signalen ska visa grönt (”Kör”). Om ingången lämnas oansluten (0) så påverkar den inget extra.

Exempel på möjliga trafikfall