Signalsidan

Henry's signalsida

Här är alla familjemedlemmarna i plankorsningsfamiljen

Så här ser de första prototyperna ut.

Än så länge utan riktiga ljuspunkter med LED men det ser så tråkigt ut med tomma svarta hål.

Mer info kommer på denna sida, på facebook.com/signalsidan.se

och i Nyhetsbrevet