Signalsidan

Henry's signalsida

Ändra dekoderns grund-CV

Signalsidans dekodrar 10-44xx och 10-4600 har en rad grundinställningar som är gemensamt med alla signaler som ansluts till dekodern. Dessa konfigurationsvariabler cv’n kan programmeras via den digitala centralenhetens programmeringsutgång eller som i signalsidans dekodrars fall även då de är anslutna till DCC-bussen med sk. POM-funktion.

Om du använder signalsidans signaler behöver du normalt inte göra några ändringar i dessa grundinställningar.

CVEgenskapVärde
3Ljusstyrka utgång 10-15
4Ljusstyrka utgång 20-15
5Ljusstyrka utgång 30-15
6Ljusstyrka utgång 40-15
13Ljusstyrka utgång 50-15
14Ljusstyrka utgång 60-15
15Ljusstyrka utgång 70-15
16Ljusstyrka utgång 80-15
33Glödtrådsfördröjning1-127
34Blinkfrekvens (*65ms)0-127