Signalsidan

Henry's signalsida

10-30x dubbel blockdetektor

10-30x_promo_102410-30x är en dubbel blockdetektor för detektering av tågens position och rörelse avsett för den digitala modelljärnvägen.

10-30x finns både som byggsats 10-301 och som färdigbyggd och testad modul 10-305.

10-30x behöver ingen matningsspänning utan drivs av digitalsignalen.

10-30x är galvaniskt isolerad med optokopplare

För att minska risken för feldetektering vid dålig kontakt mot spåret är 10-30x försedd med tidsfördröjning.

10-30x är uppbyggt på ett dubbelsidigt mönsterkort med hålmonterade komponenter och är utformat för att vara enkelt att bygga själv.
10-301 är byggsats och 10-305 är färdigbyggd.

Anslutningarna till kortet är med klämlister för att inte behöva använda skruvmejsel men finns även för vanlig skruvanslutning.

För att indikera upptaget spår finns en lysdiod som indikerar vid upptaget.

Byggbeskrivning

10-30x finns även som byggsats och har då artikelnummer 10-301.

Byggbeskrivningen kan du ladda ner här [Byggbeskrivning 10-301]

Blockdetektorns grundfunktion är att känna av om det flyter en ström genom ett avgränsat isolerat spåravsnitt.
10-30x matas med den digitala signalen till spåret och levererar den vidare till det isolerade spåravsnittet och kan på så sätt känna av om ett lok konsumerar någon ström. På så sätt kan den meddela ansluten utrustning att spåravsnittet är ockuperat av ett lok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-30x passar utmärkt till signaldekodern 10-4600 om man vill detektera att ett tåg finns på den aktuella sträckan och därmed visa signalbilden STOP.

Den går utmärkt att använda för att känna av om ett tåg rör sig in i en trafikplats med en plankorsning för att få signalerna att visa stopp för trafiken.

Bilden nedan visar ett exempel på hur 10-301 ansluts till signaldekodern 10-4600.
Här ansluts blockdetektorns ena utgång D – E till ingång 4 (pin 4) och jord(pin6).