Signalsidan

Henry's signalsida

Ändra växelläge med 10-30x

Cobalt digital växelmotor DCP-CB1DiP har förutom sina digitala egenskaper även en del funktioner som gör att den går utmärkt att använda i analoga sammanhang.

Den digitala växelmotorn går även att styra analogt med en växlande kontakt/omkopplare eller tryckknapp.

Med tryckknappen blir funtionen ”togglande” vilket innebär att växeln lägger om omväxlande var gång man trycker på knappen.

Med en växlande omkopplare blir varje läge på omkopplaren samma läge på växeln.

Istället för att låta en omkopplare eller tryckknapp lägga om växeln kan man känna av tågrörelser på banan.

Den dubbla blockdetektorn 10-30x har en optokopplare som utgång. En optokopplare är egentligen en elektronisk strömbrytare och kan användas ihop med DCP-CB1DiP.

Med denna inkoppling kan växeln styras av 2 separata blocksträckor.