Signalsidan

Henry's signalsida

Adressprogrammering

Dekodrarna är förprogrammerade med adresser enligt tabellen.

 

Dekoder Adress cv 513/1 cv 521/9
10-401 201,202,203,204

51

0

10-402 201,202,203,204

51

0

10-404 201,202,203,204,205

51

0

10-406 201,202

51

0

10-408 201,202,203

51

0

 

Adresserna kan ändras genom antingen den automatiska adresstilldelningsfunktionen eller genom ändring i cv-register 513 och 521.

Vissa centralenheter klarar inte mer än 255 cv-värden. Dessa programmeras då med cv 1 från cv värde 513.

Dekodrarna är funktionsdekodrar (ej lokdekodrar) och kan då endast anta två lägen, + eller – motsvarande till/från.

Eftersom de flesta signalkombinationer kan visa fler än två lägen (signalbilder) måste varje dekoder tilldelas flera adresser.

Adressen som tilldelas dekodern utgör alltid den första i en löpande serie i grupper om 4. Man kan alltså inte tilldela en dekoder adresserna 201,343,345,402 eller 202,203,204,205.

En dekoder som tilldelats adress 565 får följande adresser 566,567,568 osv.

Om dekodern har fler än 8 signalbilder kommer alltså att äga mer än 4 adresser. Detta förekommer hos 10-404 som kan visa 9 signalbilder vilket då motsvarar 5 adresser (egentligen 4,5 men dekodrarna kan ju inte dela på funktionsadresser).

Cv 513/1 kan ha värden mellan 1 och 63 medan cv 521/9 kan ha 0-7.

 

Nedan följer en tabell över några cv värden och motsvarande adresser.

Här visas också övergången mellan 0 och 1 i cv 531/9.

För att räkna fram den första adressen för varje cv värde kan du använda formeln:

(cv513*4-3)+(cv531*63*4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exempel på adresstilldelning för 10-401 2 x 4-ljus signal

 

Adress

Läge

Signalbild

Tavla

Signal 1

201

STOPP

+

KÖR VÄNTA KÖR

  

202

KÖR VÄNTA STOPP

  

+

KÖR 40

    

Signal 2

203

STOPP

+

KÖR VÄNTA KÖR

204

KÖR VÄNTA STOPP

 

+

KÖR 40