Signalsidan

Henry's signalsida

Justera ljusnivåer Huvuddvärg 11-270

Den programmerbara signaldekodern 10-40x finns i en förprogrammerad version 10-412 avsedd för 7-ljus huvuddvärg 11-270.

Denna artikel beskriver hur du justerar ljusstyrkan mellan de olika ljuspunkterna. Detta är aktuellt för 11-270 om du vill finjustera ljusstyrkan mellan de vita, röda och gröna lysdioderna.

Ljusstyrkan kan justeras i grupper om 2 hos de 8 utgångarna på signaldekodern. Ljusstyrkan jutsreas via pulsviddsmodulering PWM.
Detta kan justeras i dekoderns grund CV.

Värdet för ljusstyrkan kan sättas mellan 1 och 15 där 15 ger den högsta styrkan.
Värdena ligger lagrade i cv 515-518 där varje cv styr 2 utgångar. Cv515 utgång 1-2, cv 516 utgång 3-4 osv.

Man kan förstås ändra värdet på seriemotstånden på kretskortet men för att undvika att löda på kortet kan denna metod användas istället.

UtgångLysdiodSeriemotstånd
1-2Röd[1] - tomR12 - R11
3-4Vit[2] - Vit[3]R10 - R9
5-6Grön[4] - Grön[5]R8 - R7
7-8Vit[6] - Vit[7]R6 - R5

Ovan visas hur lysdioderna skall anslutas. Detta för att det skall vara samma lysdioder till varje utgångspar.
Till höger visas inkopplingsordningen. Notera att utgång 2 inte används utan att numreringen förskjuts efter den röda lysdioden[1]. Siffran efter varje lysdiod i tabellen motsvarar lysdiodens placering i signalen till höger.

Nedan följer den omprogrammering som måste göras av signaldekodern. Dekodern behöver förstås inte vara en 10-412 utan kan vara vilken som helst av dekodrarna i 10-40x serien.