Signalsidan

Henry's signalsida

Signalbilder

Programmering signalbilder 

10-40X är en signaldekoder för DCC-formatet med 8 utgångar för lysdioder.

Den är också programmeringsbar vilket innebär att man kan styra de 8 utgångarna som man vill.

Dekodern är en funktionsdekoder vilket innebär att varje adress kan agera i två lägen, +/- motsvarande till eller från på en funktionsdekoder. 

Varje dekoder tilldelas minst 4 adresser efter varandra. Med 4 adresser och 2 lägen på varje adress kan alltså 8 signalbilder visas. 

De parametrar som kan styras är:

  • Gruppering av ljuspunkter (vilka ljuspunkter som tillhör en signal)
  • Vilka ljuspunkter som skall vara tända samtidigt
  • Vilka ljuspunkter som skall blinka
  • Vilka ljuspunkter som skall blinka i motfas

Värde

Utgång nr

1

1

2

2

4

3

8

4

16

5

32

6

64

7

128

8

Varje utgång motsvarar en binär talvikt, 1, 2, 4, 8 osv

På detta sätt viktas varje utgång för respektive signalbild och parameter.

CV-register för signalbilder börjar alltid med CV 547/35 för den första sigbnalbilden.

Varje signalbild ockuperar alltid 4 CV-position, ett värde för varje parameter.

 

 

 

 

 

Nedan ses inställningarna för signalbilden STOPP till en 4-ljus signal.

De två översta rederna visar bitvikterna för de 8 utgångarna på dekodern.

Eftersom det är den första av de två signalerna och denna är kopplad till utgång 1-4 är det bara dessa utgångar som gäller.

CV 547 (CV 35 om du använder en centralenhet som klarar högst 256 CV adresser) anger de utgångar för den första signalen. Summeras bitvikterna får vi 15, det CV-värde som skall placeras i CV 547.

En dvärgsignal som avänder 7 ljuspunkter skulle ha fått värdet 1+2+4+8+16+32+64 = 127 i CV 547.

 Den gula raden, CV 548 talar om vilken ljuspunkt som skall vara tänd. Eftersom vi skall visa signalbilden STOPP skall den röda ljuspunkten, nummer 2 ovanifrån vara tänd. I detta fall om vi kopplar den översta ljuspunkten till utgång 1 och den nedersta till utgång 4 blir bitvikten för den röda ljuspunkten 2 vilket då motsvarar CV-värdet i CV 548.

Som tidigare nämnts ockuperar varje signalbild 4 CV-positioner i minnet.

Signalbild 1 upptar CV 547 – 550, signalbild 2 CV 551 – 554.

Det är förstås helt valfritt att lägga sina signalbilder i vilken följd som helst. För dekoder 10-401 visar signalbild 2 KÖR VÄNTA KÖR.

Den har ljuspunkt 1, grön lysdiod tänd och ljuspunkt 4, vit(gul) lysdiod blinkande.

Då vi summerar bitvikterna för varje CV noterar vi som vid signalbild 1 att den första CV-positionen 551 får samma värde för signalens alla signalbilder dvs 15.

Bitvikten för den tända ljuspunkten är den översta ljuspunkter och bildar då värdet 1 som skall placeras i CV 552.

Den tredje CV-positionen markerar de ljuspunkter som skall blinka. Idetta fall den fjärde ljuspunkten med bitvikt 8. Alltså värdet 8 i CV 553. 

Nedan följer alla signalbilder för 10-401 med 2 4-ljus signaler.

 10-401_cv

 

p

Gruppering av ljuspunkter (vilka ljuspunkter som tillhör en signal)/td