Signalsidan

Henry's signalsida

10-44xx blir 10-4400

10-4400Signaldekodern 10-4401 till 4412 kom att ersätta signalsidans signaldekoderserie 10-40x. Denna dekoderserie kom att gemensamt benämnas 10-44xx.

10-44xx kom att utgöras av 7 varianter förprogrammerade för olika uppsättningar av signaler till de åtta utgångarna. Hårdvaran var alltid densamma medan dekoderns kontrollvariabler, cv, programmerats till olika värden.
Man kunde hela tiden välja att programmera en egen variant av dekoder genom att ändra dessa.
Hade man köpt dekodervareianten 10-4402 kunde den ställas om till att bli en 10-4404 genom programmering av dekoderns cv’n.

Vi har nu gjort plats i dekoderns grundprogrammering så att nästan alla de olika varianterna får plats i en och samma dekoder.
Alla varianter har inte fått plats i signalbiblioteket varför vi valt att ha kvar 10-4412 som fristående dekoder. Givetvis kan 10-4400 programmera sina cv’n så att den motsvarar 10-4412 och 7-ljus huvuddvärgsignal.

Vi använder oss av samma logik som i storebror 10-4600.
Där väljs signaluppsättning, variant, ur ett signalbibliotek.

Här använder vi på samma sätt kontrollvariabeln cv110 för att välja variant. Värdet i cv110 motsvarar signaltyper och tidigare dekodrar enligt tabellen nedan.

Tidigare dekodervariantSignalerSignal Art.Nrcv110
10-4401Hsi4 + Hsi411-2091 x 20
10-4402Hsi3 + Hsi3 + Hsi211-2111 x 2 11-21211
10-4404Hsi5 + Hsi311-2131 11-21112
10-4406Hsi2 + Hsi2 + Hsi2 + Hsi211-212 x 43
10-4408Hsi3 + Fsi3 + Hsi211-2111 11-2151 11-21214
10-4410Växlingsdvärg x 211-220 x25

Välj signalvariant

När du beställer 10-4400 finns värdet ”0” i cv110.
Detta ändras sedan för att passa den signaluppsättning man vill ha.
Efter att ha ändrat värdet i cv110 gjörs en mjukvarureset på dekodern genom att lägga värdet 33 i cv8.

Adressprogrammering

Varje dekoder måste ha en unik adress för att inte krocka med en annan dekoder.
10-4400 är en funktionsdekoder och skiljer sig från en lokdekoder.
En funktionsdekoder har en mycket enklare uppbyggnad. Den kan egentligen bara ställas i två lägen, till eller från. En vanlig typ av funktionsdekoder är en växeldekoder där de två lägena motsvarar om växeln är ställd i läget för huvudspår eller sidospår.

Signaldekodern fungerar på motsvarande sätt där varje läge motsvarar en signalbild.
För att kunna presentera flera signalbilder och även kunna göra detta på flera signaler har en funktionsdekoder flera adresser.

Signaldekodern 10-4400 kan aldrig uppta mindre än 4 adresser och är då alltid multiplar av 4. Detta innebär att en dekoder med första dressen 1 alltid får adresserna 2, 3 och 4 också. Nästa dekoder kan då börja på adress 5. Dekodern kan inte ha adressen 6-9.

Dekodern programmeras enklast med tryckknappen.
Detta görs genom att hålla inne knappen tills att lysdioden blinkar. Lägg ut dekoderns första adress som kan vara 1, 5, 9, 13 osv. Lysdioden slocknar när adressen tagits emot.

Dekodern kan även programmeras via DCC centralenhetens programmeringsspår.

Grundläggande konfigurationsvariabler, cv’n

I dekoderns mikrokontroller finns ett antal minnesplatser, cv, där dekoderns inställningar lagras. Normalt behöver dessa inte ändras.

Följande grundinställningar kan ställas in:

CVEgenskapVärde
3Ljusstyrka utgång 10-15
4Ljusstyrka utgång 20-15
5Ljusstyrka utgång 30-15
6Ljusstyrka utgång 40-15
13Ljusstyrka utgång 50-15
14Ljusstyrka utgång 60-15
15Ljusstyrka utgång 70-15
16Ljusstyrka utgång 80-15
33Glödtrådsfördröjning1-127
34Blinkfrekvens (*65ms)0-127