Signalsidan

Henry's signalsida

Ändra dekoderns konfigurationsvariabler(cv) med Märklin CS3

Jag har fått frågor hur man ändrar signaldekodrarnas konfigurationsvariabler, cv då man använder sig av Märklin CS3.

Sedan flera versioner tillbaka har Märklin valt att implementera DCC-protokollet i sin styrutrustning. Detta gör att utrustning för DCC även går att använda till Märklin.

I detta exempel skall jag visa hur du ställer om cv 110 i dekodrarna 10-4300/10-4400/10-4600.
Tillvägagångssättet är lika för alla tre dekodrarna.

För att utföra programmeringen behöver dekodern anslutas till ordinarie växelströmsmatning och DCC ingången på dekodern anslutas till programmeringsutgången på CS3.

De tre signaldekodrarna av senare versioner har ett signalbibliotek som signaluppsättning väljs ur.
Denna signaluppsättning väljs genom att lägga in ett värde i cv110.
När ändring gjorts i cv110 behöver en omstart göras genom att lägga in värdet 33 i cv8.
Denna procedur ingår även i instruktionen.

När CS3 startas upp får du upp en liknande bild som nedan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Klicka på ikonen Redigera och nästa fönster öppnas

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi skall nu välja alternativet Bearbeta artikellistan

 

 

 

 

 

 

 

 

Om du inte valt någon artikel kan du välja valfri ur någon av grupperna.
Jag har valt en ljussignal som jag gett namnet 10-4300. Vilken du väljer spelar ingen roll.
Det enda viktiga är att du väljer protokoll DCC.
Jag har för enkelhetens skull valt adress 201 eftersom detta är den adress mina dekodrar levereras med som standard.

Fortsätt genom att klicka på pilen längst ner till höger.

 

 

 

 

 

 

 

 

Klicka på Konfigurering för att komma till inställningarna av cv

 

 

 

 

 

 

 

 

Under konfigurering visas några grundläggande cv.
En underliggande meny finns till höger uppe i konfigureringsfliken. Den syns som tre horisontella streck.

 

 

 

 

 

 

 

 

Välj valet Läs dekoder för att läsa in den aktuella dekoderns värden för de grundläggande cv.

 

 

 

 

 

 

 

 

Varje enskilt cv läses in och längst till höger markeras detta med OK.
Cv-värdet visas som det inlästa värdet från dekodern och det som valts att programmera dekodern med.

Som ett exempel visar cv1 den nedre adressvärdet 51. Detta motsvarar adress 201 (51*4)-3.

Eftersom vi för tillfället inte vill ändra några av dekoderns inställningar förutom cv110 börjar vi med att ta bort de rader som vi inte vill ändra.
I detta fall alla rader.
Markera rad för rad och radera med alternativet Ta bort CV-raden från menyn till höger.

 

 

 

 

 

 

 

 

När du raderat alla raderna lägger du till det cv du vill ändra genom att ur menyn välja Sätt in CV-raden.
Klicka sedan på det cv du vill ändra och ändra det till 110.
Namnet behöver du inte ändra.
Klicka på kolumnen för Är/Ska vara och ändra värdet för cv110 till det värde du vill ha.

Nu är det dags att programmera dekoderns cv110 med det inställda värdet. Detta gör du från menyn genom att klicka på Programmera CV-mallen

Du kan förstås ändra fler cv samtidigt genom att först lägga till dem i mallen ovan och sätta dess värden för att sedan programmera alla samtidigt.

Nu är vi nästan färdiga.
Vi måste bara göra en omstart av dekodern. Detta gäller just för cv110.
Omstarten görs genom att skriva in värdet 33 i cv 8.

Ta bort cv110 ur mallen och lägg till en ny rad med cv8 och värdet 33.
Programmera sedan dekodern genom att välja Programmera CV-mallen