Signalsidan

Henry's signalsida

Placera signalerna i plankorsningen

På de svenska plankorsningarna i landet kan det se väldigt olika ut.

Jag beskriver ett typfall där alla fyra typerna av signaler ingår. Man kan sedan komplettera med bommar och ljud eller komprimera bestyckningen genom att ta bort vissa signaler.

De signaler som förknippas med plankorsningar är förstås kryssmärkessignal och finns i två utföranden. Den till höger om vägbanan är försedd med 3 ljus, 2 röda och 1 vit.
Till vänster sitter dess motsvarighet men med 2 röda ljus.
Alla på kryssmärkessignalen är blinkande.

 

 

 

 

 

 

 

Vid en mindre plankorsning kan det faktiskt bara förekomma den med 3 ljus till höger och avsaknad av den till vänster om vägbanan.

Signalsidan har tagit fram både 3 och 2-ljus varianten och heter då:

  • 11-2332, 3-ljus färdigbyggd
  • 11-2322, 2-ljus färdigbyggd
  • 10-2332, 3-ljus byggsats
  • 10-2322, 2-ljus byggsats

Vägskyddssignalen

Vägskyddssignalen eller V-signalen är en lite speciell signal.
På bilden ovan visas hur den sitter i förhållande till plankorsningen.

Den har till uppgift att informera tågföraren om det är klart att passera plankorsningen.

Det speciella med denna signal är att den har ljusutsläpp åt båda håll. Den kan visa rött sken om biltrafiken tillåts passera dvs bommarna är öppna och kryssmärkessignalen visar vitblink.

V-signalen visar vitt sken åt båda håll när övergången är säkrad med ljus och bommar.

V-signalen finns även den i vårt sortiment och heter då:

  • 11-2382, färdigbyggd
  • 10-2382, byggsats

Vägskyddsförsignalen

Vägskyddsförsignalen, V-försignalen eller i folkmun, dödskalle är placerad på en lite större sträcka före och efter plankorsningen.
Det är egentligen denna signal som ger tågföraren information om plankorsningens status.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid enkelspår är signalen placerad till vänster om spåret och finns både före och efter plankorsningen men riktad åt olika håll.

V-försignalen visar 3 gula blinkande ljus då V-signalen visar rött fast sken.
detta informerar tågföraren om att övergången (vilket så inte skall vara fallet) fortfarande är osäkrad för tågpassage och att V-signalen kommer att visa rött sken.

När biltrafiken är säkrad med fällda bommar och/eller rött blinkande ljus från kryssmärkessignalerna övergår V-försignalen att visa 3 gula ljus med fast sken.

Vägskyddsförsignalen finns i 2 utföranden:

  • 11-2352, färdigbyggd
  • 10-2352, byggsats

Signalstyrning

Alla fyra signaltyperna styrs från våra signaldekodrar 10-4300 eller 10-4600.

Signalernas signalbilder synkroniseras då i samband med att tåget närmar sig plankorsningen.