Signalsidan

Henry's signalsida

Plankorsningslogistik

Om man väljer att använda alla fyra signaltyperna i plankorsningen kan man för att få det riktigt förebildstroget låta de olika signalerna agera i sekvens tidsmässigt.

Våra dekodrar kommer dock i sin grundinställning låta alla signalerna agera samtidigt