Signalsidan

Henry's signalsida

Styr plankorsningen direkt från spåret

Detta alternativ passar om man vill automatisera signalerna i plankorsningen genom att känna av ett tåg som är i ankommande.
I detta fall behöver man inte ha tillgång till ett tågstyrningsprogram.
Du behöver kunna läsa av tågets position på spåret antingen via strömavkännande blockdetektor, magnetkontakt eller ir-detektor.

Här skall du använda dekodern 10-4600 som har ingångar som känner av status från spårdetektorerna.

Vi beskriver här ett enkelt fall med ett enkelspår 1st 3-ljus kryssmärkessignal(11-2332) på varje sida om övergången en vägskyddssignal, V-signal(11-2352) och 2st vägskyddsförsignaler(11-2382).
Man kan givetvis komplettera med 2st 2-ljus kryssmärkessignaler(11-2322) om man vill.

Det spåravsnitt som skall detektera omställning till STOPP för biltrafiken skall isoleras och förses med blockdetektor 10-503. Sista vagnen skall också vara försedd med ett motstånd mellan de isolerade hjulen. Detta för att detekteringen av loket försvinner om loket passerar slutet av blocksträckan. Detta kan uteslutas om tåget är kort eller/och har hög hastighet förbi plankorsningen.
Gör man det isolerade spåravsnittet längre så kommer man också ifrån problemet.

När inget tåg befinner sig på spåravsnittet kommer signalerna visa nedanstående signalbilder:

Då ett tåg kommer in på blocksträckan slår signalerna om till:

Att tänka på

Utgången från blockdetektorn skall anslutas till ingång 1(pin 1) och 8(pin 10) på dekodern 10-4600.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blockdetektorns utgång ansluts till ingång 1(röd) eller 8(blå) och jord(pin 6 eller 12) som bilden ovan visar.

Vägskyddsförsignalerna skall också vara kopplade till utgång 5 på signaldekodern 10-4600.

Mer information om inkopplingen av vår blockdetektor 10-30x hittar du på

10-30x dubbel blockdetektor

För att välja trafikfall och signaler skall cv110 sättas till 7 och sedan göra en ”återställning” (factory reset) på dekodern genom att skriva värdet 33 till cv8.