Signalsidan

Henry's signalsida

Styr plankorsningen via DCC-protokollet

Detta alternativ lämpar sig om man vill styra plankorsningen via ett tågstyrningsprogram eller om man vill aktivera i ställpultsläge på sin digitala centralenhet.

I båda av dessa fallen går dekodrarna 10-4300, 10-4400 eller 10-4600 att använda.

Ovan visas hur signalerna för plankorsningen kan placera runt en enkelspårsövergång.

Signalerna och dess signalbilder är kopplade olika DCC-adresser enligt tabellen nedan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid enkelspåret växlar alla signalerna signalbilder genom att växla adress 201.
Om man gör det på sin digitala styrenhet i ställpultläge motsvarar det att toglla mellan plus och minus/rött och grönt på samma sätt som om en växel vore ansluten till adressen.

Mer information om styrning av plankorsningen finns här.