Signalsidan

Henry's signalsida

Vilken dekoder skall jag välja?

För att underlätta och för att få en förebildtrogen plankorsning har vi tagit hjälp av våra  signaldekodrar 10-4600, 10-4400 och 10-4300.

 

 

 

 

 

 

 

Båda dessa dekodrar är förprogrammerade att styra alla signaltyperna.

Båda dessa dekodrar drivs med 12-16V växelström från en vanlig tågtransformator.

De kan båda styras av det digitala DCC protokollet för att ändra signalbilder.

Det som skiljer dem åt är att den övre, 10-4600 har även möjlighet att styras analogt. Detta innebär att signalerna kan fås att växla signalbild genom att ansluta någon/några av de åtta ingångarna till jord.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovan ser du 10-4600 kopplat till anslutningskortet 10-901 och signalerna.

Nedan visar vi hur man md en strömbrytare kan få signalerna (alla 4) att växla mellan stopp för biltrafiken och kör.

Denna strömbrytare kan förstås ersättas av något annat som sluter kretsen mellan jord och de två ingångarna på 10-4600.
Kör du dubbelspår med separata v-försignaler skall även ingång 7 kopplas till jord. Vill du ha dessa skilda åt behövs en 2-polig växlande omkopplare.

Ett exempel är vår strömavkännande blockdetektor 10-305 som beskrivs i kapitlet nedan

10-30x dubbel blockdetektor

Styr plankorsningen direkt från spåret