Signalsidan

Henry's signalsida

Anslutningskort 10-901

För att förenkla anslutningen av signaler till de digitala programmerbara 10-901.2x800signaldekodrarna 10-40x finns nu anslutningskortet 10-901.

Dessa kort utgör dels fäste för signalerna men förenklar också lödningen av de tunna emaljerade anslutningsledarna från signalen.

10-901 har 2 parallellkopplade 10-poliga flatkabelkontakter för anslutning till signaldekoderns flatstiftskontakt.

Den andra kontakten ger möjlighet att koppla vidare till ytterligare anslutningskort och10-901.4x800 medger således att flera signaler kan anslutas till signaldekodern.

Anslutningskortet har en genomborrad lödö för lödning av signalens maströr. Denna utgör även gemensam pluspol till signalen.

Signalens anslutningskablar löds mot de lödöar som finns på kortet.

10-901 säljs bipackad med en 30cm lång flatstiftskabel med kontakter.

10-901.6x800Här bredvid ses det fastlödda maströret som samtidigt blir gemensam pluspol(anod) till signalen.

De emaljerade ledarna löds sedan på undersidan(komponentsidan).

Anslutningskortet har 4 fästhål vilket gör att man kan skruva fast kortet på undersidan och sedan låta signalen sticka upp genom ett hål bredvid spåret.

Tabellen nedan visar anslutningskortets koppling till den 10-polig kontakten på digitala signaldekodrarna 10-44xx/10-4600

TP1345678910
Ljusöppning+12345678

Länk till webbutik

webshop_iconx109