Signalsidan

Henry's signalsida

Byggbeskrivning Signaler

Här följer en beskrivning hur du bygger mina signaler.

10-2xx_byggbeskrivningpdf_icon

Hur använder jag T-stycket?

t-fäste.2T-stycket används för att fästa signalen på maströr eller kontaktledningsstolpe.

Till höger ser du hur jag bockat de motstående skänklarna runt röret och sedan lött fast den tredje skänkeln på den nedre lödön på mönsterkortet.

Denna lödö är ansluten till alla lysdiodernas anoder. Du kan sedan ansluta plus (+) till maströret för att spara en ledare.

10-901.8x800Använder du anslutningskortet 10-901 löds maströret fast på kortet enligt bilden till höger.