Signalsidan

Henry's signalsida

Detta är 10-4600

En programmerbar signaldekoder med dubbelfunktion och förprogrammerade bibliotek för svenska signaler och trafikfall.

Allt kan programmeras för att passa unika kombinationer till de 8 utgångarna eller de 8 ingångarna.

Utmärkt för modulbyggen

Dekodern är utrustad med åtta (8) opto-isolerade ingångar, som kan användas till att styra de anslutna signalernas signalbilder. Det blir då ett komplement till att styra signalbilderna från ett digitalt styrsystem.

Ingångarna kan då anslutas till anläggningens olika spåravsnitt (blocksträckor), via någon typ av sensorer, t.ex. spårledning (occupancy detector), och växlar via växellägessensorer.

Dekoderns ingångar är normalt valda för lägestriggning men kan också ställas om för flanktriggning om man använder exempelvis ir-detektor eller magnetkontakter.

På så sätt har man möjlighet att få de anslutna signalerna följa trafiken på anläggningen. En signal kan t.ex. automatiskt slå om från ”Kör” till ”Stopp” när ett spåravsnitt (blocksträcka) blir upptaget. På liknande sätt kan en signal slå om från ”Stopp” till ”Kör” när en växel (eller växelgata) läggs för utfart. Och detta åstadkoms utan att något annat tågstyrningsprogram behöver anslutas.

Bibliotek med signaler

Dekodern är laddad med ett bibliotek av svenska signaler. Ur detta väljer du lämplig kombination av signaler. Du kan även anpassa dekodern för de signaler som du vill ansluta till dekodern.

Trafikfall

Signalbilderna styrs efter ett bibliotek med olika trafikfall. Ett trafikfall styrs av dekoderns ingångar via ett antal logiska villkor i en logiktabell. Du kan ändra din logiktabell för att passa just ditt trafikfall. De trafikfall som finns nedladdade i dekoderns bibliotek för trafikfall täcker dock de vanligaste situationerna.

Egenskaper

Om du bekantat dej med mina tidigare signaldekodrar i serien 10-44xx kommer du säkert att känna igen dej.

Här följer några av 10-4600’s egenskaper:

  • 8 programmerbara utgångar för LED
  • 8 optoisolerade ingångar för styrning av signalbilderna
  • DCC ingång för styrning av signalbilderna eller programmering av cv
  • Varje utgång med individuell inställning av ljusstyrka
  • Grundinställningar programmerbara ”on the main”
  • Simulerad glödtrådsfördröjning
  • Valbara signaler från signalbibliotek via dekoderns konfigurationsvariabler
  • Valbara trafikfall via dekoderns konfigurationsvariabler.

Elektrisk anslutning

Dekodern drivs med 12-16V växelspänning. Signalerna ansluts via den 10-poliga stiftlisten.

Om du använder våra anslutningskort 10-901 används den 10-poliga flatstiftskabeln.

Dekodern behöver då den är förprogrammerad inte anslutas till DCC-bussen utan signalbilderna styrs med de 8 optoisolerade ingångarna.