Signalsidan

Henry's signalsida

Anslut 10-4600

Signalsidans signaldekoder 10-4600 har förutom sin grundfunktion med styrning och programmering via DCC-protokollet även en tilläggsfunktion som möjliggör styrning via de åtta ingångarna.

Då dekodern är färdigprogrammerad så är inte anslutning till DCC signalen nödvändig.

Detta gör signaldekodern 10-4600 utmärkt att använda på en eller flera modulbyggen. Signalbilderna kommer då att följa tågens rörelse på modulen

Tre anslutningar behövs för att dina signaler skall fungera.

 • 12-16V växelström
 • Anslutning av signaler
 • Detektering av tågrörelser

Signalernas lysdioder kan anslutas på två sätt. Det enklaste är att använda anslutningskortet 10-901. Signalernas anslutningsledningar lödes till lödöarna på anslutningskortet och

Ett annat alternativ är den 10-poliga stiflisten.

Inkoppling variant 1 (cv110=1)

Dekoderns signalbibliotek som är kopplat till cv110 ger möjlighet att välja olika kombinationer av signaler. Med cv110 satt till värdet 1 kan följande signaler anslutas:

 • 2 st 3-ljus huvudsignaler
 • 1 st 2-ljus huvudsignal

Signalernas lysdioder ansluts antingen via den 10-poliga stiftlisten eller om anslutningskortet 10-901 används, den 10-poliga flatkabelkontakten.

Inkoppling variant 2 (cv110=2)

Dekoderns signalbibliotek som är kopplat till cv110 ger möjlighet att välja olika kombinationer av signaler. Med cv110 satt till värdet 2 kan följande signaler anslutas:

 • 1 st 5-ljus huvudsignal
 • 1 st 3-ljus huvudsignal

Signalernas lysdioder ansluts antingen via den 10-poliga stiftlisten eller om anslutningskortet 10-901 används, den 10-poliga flatkabelkontakten.

Inkoppling variant 3 (cv110=3)

Dekoderns signalbibliotek som är kopplat till cv110 ger möjlighet att välja olika kombinationer av signaler. Med cv110 satt till värdet 3 kan följande signaler anslutas:

 • 4 st 2-ljus huvudsignal

Signalernas lysdioder ansluts antingen via den 10-poliga stiftlisten eller om anslutningskortet 10-901 används, den 10-poliga flatkabelkontakten.

Inkoppling variant 4 (cv110=4)

Dekoderns signalbibliotek som är kopplat till cv110 ger möjlighet att välja olika kombinationer av signaler. Med cv110 satt till värdet 4 kan följande signaler anslutas:

 • 1 st 3-ljus huvudsignal
 • 1 st 3-ljus försignal
 • 1 st 2-ljus huvudsignal

Signalernas lysdioder ansluts antingen via den 10-poliga stiftlisten eller om anslutningskortet 10-901 används, den 10-poliga flatkabelkontakten.

Inkoppling variant 5 (cv110=5)

Dekoderns signalbibliotek som är kopplat till cv110 ger möjlighet att välja olika kombinationer av signaler. Med cv110 satt till värdet 5 kan följande signaler anslutas:

 • 2 st 4-ljus växlingsdvärg

Signalernas lysdioder ansluts antingen via den 10-poliga stiftlisten eller om anslutningskortet 10-901 används, den 10-poliga flatkabelkontakten.

Inkoppling variant 6 (cv110=6)

Dekoderns signalbibliotek som är kopplat till cv110 ger möjlighet att välja olika kombinationer av signaler. Med cv110 satt till värdet 6 kan följande signaler anslutas:

 • 1 st 7-ljus huvuddvärg

Signalernas lysdioder ansluts antingen via den 10-poliga stiftlisten eller om anslutningskortet 10-901 används, den 10-poliga flatkabelkontakten.