Signalsidan

Henry's signalsida

Välj Signalfall med programmeringsknapp

Vår signaldekoder 10-4600 har ett inbyggt signalbibliotek med 8 olika signalkombinationer.
Signaluppsättning finns angivet i en av dekoderns kontrollvariabler, cv110.
Du ändrar innehållet i cv110 antingen med din digitala styrenhet eller som nu i programversion v63a med adressprogrammeringsknappen.
Vid leverans är 10-4600 programmerad för 2st 4-ljus huvudsignaler vilket motsvarar värde 0 i cv110.

cv 110Signaluppsättning
02 x Hs14
12 x Hsi3 + Hsi2
2Hsi5 + Hsi3
34 x Hsi2
4Hsi3 + Fsi3 + Hsi2
52 x VxDv4
6HDv7
7Plankorsning

Med programmeringsknappen med vilken man normalt kan välja vilken adress dekodern skall ha, kan man välja vilken uppsättning av signaler dekodern skall styra.
Ovan visas vilket värde som skall ligga i cv110.

Tillvägagångsättet är enligt ovan.
Håll knappen nedtryckt när du ansluter spänning till dekodern.
Den röda lysdioden skall då svara med att blinka snabbt.
Du kan nu släppa programmeringsknappen.
Om du köpt en ny dekoder kommer värdet i cv110 vara förprogrammerat till 0 och visas nu efter att du släppt knappen, med långsam blink.
Detta talar om att cv110 har värdet 0.
Genom att göra ett kort tryck på programmeringsknappen stegar dekodern vidare i tabellen till värde 1 i cv110. Lysdioden visar nu 1 blink, i detta fall som en kortare blink.
På samma sätt med korta tryck, stegar man sig fram till den signaluppsättning med motsvarande värde.
Varje steg visas med motsvarande antal kortare blink.
När du kommer till önskad uppsättning och motsvarande antal blink bekräftar man sitt val med att trycka ner knappen och hålla den nere i 3 sekunder.
Som bekräftelse på sparad inställning visar lysdioden snabba blinkningar.
Programmeringen är nu klar.