Signalsidan

Henry's signalsida

Bygg din Dvärgsignal

Möjlighet till anpassning

Du som byggt mina tidigare signaler kommer att märka att detta projekt kräver betydligt 11-220.1x800mindre arbetsinsats.
Du kan välja att anpassa ditt slutresultat efter nedlagd arbetsinsats.

Ju mindre detaljer man avbildar i skala H0 desto mindre av detaljerna syns. Detta gör att du av bekvämlighetsskäl kan anpassa bygget.

Om en detalj på banan står inom hi-fi avstånd för besökaren kan det vara av värde att lägga ner lite mer arbete på detaljen.

Nu till byggandet

Följande delar ingår i byggsatsen 10-220

Det lilla mönsterkortet innehåller 4 st varmvita ytmonterade lysdioder

Det lilla mönsterkortet innehåller 4 st varmvita ytmonterade lysdioder. Här ses sammanhängande mönsterkort direkt från tillverkaren i jämförelse med en tändsticka.

  • Färdigmonterat mönsterkort med 4 lysdioder och 5 anslutningskablar
  • Signalhus i gjuten mässing, svarteloxerad

Det du behöver komplettera med är svart silikon.
Vill du få ett bättre intryck av att det sitter linser framför ljusöppningarna kan du använda dej av Microscales Micro Kristal Klear.

1. Anpassa mönsterkortet

För att mönsterkortet skall passa i signalhuset behöver det putsas på några ställen.

Mönsterkortet behöver slipas på några ställen för att passa i signalhuset.

Mönsterkortet behöver slipas på några ställen för att passa i signalhuset.

Jag vill redan nu påpeka att de fyra lysdioderna har en tendens att lossa om man utsätter dessa för våld. Ha som målsättning att inte beröra dessa med verktygen.
De två fästpunkterna filas bort med en flat nålfil (A).

Förstora ursparningen mellan den del av mönsterkortet som sitter i signalhuset och den del som utgör kabelanslutningen.
Detta görs enklast genom att vinkla nålfilen 45° då du filar (B).

2. Limma och begränsa ströljus

Mönsterkortet skall nu passa in i signalhuset. Var här noga med att lysdioderna inte kommer i kläm.
När du provat att mönsterkortet passar bra skall du med det svarta silikonet begränsa det ströljus som kan lysa mellan ljuspunkterna.

Detta görs enklast genom att med en tandpetare applicera små strängar med silikonet mellan de fyra lysdioderna. Råkar du få silikon på lysdioderna tas detta försiktigt bort med spetsen av tandpetaren.

Silikonet kommer även att agera lim som gör att mönsterkortet fäster i signalhuset.

Montera nu mönsterkortet med lysdioderna inåt. Kontrollera genom lyktöppningarna på framsidan av signalen att inget silikon skymmer lysdioderna. Rensa i så fall bort det försiktigt med spetsen av tandpetaren.

Kontrollera nu att lysdioderna fungerar som de ska genom att ansluta 2,5V likspänning till respektive diod. Plus ansluter du till den röda ledaren och minus till varje gul ledare, en i taget.

Fyll nu resten av utrymmet med silikon eller epoxy och släta till baksidan. Låt torka.

 Applicera lyktglas

Man kan i detta läge nöja sig med resultatet och montera dvärgsignalen på anläggningen.

För att få ett bra utseende kan ljusöppningarna fyllas med

För att få ett bra utseende kan ljusöppningarna fyllas med Micro Kristal Klear

Tittar man på nära håll ser man de fyra lysdioderna genom ljusöppningarna på framsidan.

För att höja intrycket på signalen kan man tillverka lyktglas på konstgjord väg med Microscales Micro Kristal Klear.
Detta gör du med en tandpetare som du doppar i burken. Du får då en liten droppe av den vita trögflytande vätskan som du sedan applicerar i var och en av de fyra ljusöppningarna.

Innan det torkat ser det helt opalescent ut men blir glasklart då det torkat.