Signalsidan

Henry's signalsida

Elektrisk inkoppling

Dvärgsignalen har sina ljuspunkter i form av ytmonterade lysdioder, LED på ett o,5mm mönsterkort inuti signalhuset.Mönsterkort

Lysdioderna är i formatet 0402 vilket motsvarar 0,5 x 1mm.

De är varmvita för att efterlikna det gulvita skenet från de svenska växlingsdvärgarna.
Jag har efter idogt letande till slut hittat en lysdiod som behåler sin varmvita färg trots att man minskat strömmen till endast 1 mA. De flesta vita lysdioder har en tendens att ge ett blått ljus om man inte ger tillräcklig ström genom dioden.
Dessa lysdioder uppfyller just dessa krav.

Som de flesta lysdioder idag är ljusstyrkan hög vilket förstås är till nackdel för dess syfte som glödlampa i signalen.

För att få en lagom ljusstyrka har jag kommit fram till att mata lysdioden med 2,5V vilket ger en ström på endast 1mA.

Med 12V matningsspänning skall då ett förkopplingsmotstånd på 10 kohm kopplas i serie med varje diod.

MidjetPreRes

SpänningResistans
12 V10 kohm
14 V12 kohm
16 V15 kohm

 

 

 

 

Anslutning sker med de fem kablarna. Den röda kabeln är den gemensamma anoden som skall anslutas till plus.
Nedan ses vilka anslutningar som motsvarar respektive ljusöppning.

Numrering ljusöppningarNumrering LED