Signalsidan

Henry's signalsida

Huvuddvärg till modelljärnvägen

Som jag nämnt tidigare kommer här en uppföljning av min växlingsdvärg.
Huvuddvärgen bygger på samma konstruktionsteknik som växlingsdvärgen med ett gjutet hus i mässing innehållande ett minimalt mönsterkort med 7 ytmonterade lysdioder.11-270_565x290

Jag kommer att leverera huvuddvärgen som byggsats, art.nr 10-270 och som färdigbyggd signal med art.nr 11-270.

Du behöver inte oroa dej för lödningen av de små ytmonterade lysdioderna. Mönsterkorten kommer färdiglödda med 8 anslutningskablar.

11-270.1x1024

Jag har valt en något annorlunda anslutningsteknik till huvuddvärgen. Då det går åt 8st anslutningsledningar har jag valt att löda dessa på baksidan av mönsterkortet och sedan leda dessa genom anslutningsstolpen i botten av signalhuset.
Stolpen utgörs av ett halvcirkelformat rör dör de 8 0,2mm emaljerade koppartrådarna förläggs.

För att ansluta huvuddvärgen elektriskt använder du helst min programmerbara digitala signaldekoder 10-4412 eller 10-4600.

För att underlätta ytterligare finns nu även ett anslutningskort, 10-901.10-901.1x800

10-901 har 2 flatstiftskontakter där den ena ansluts till motsvarande kontakt på den digitala signaldekodern 10-4600/10-4412.

De emaljerade ledarna från lödes till de förtennade öarna på kortet.

Anslutningskortet går förstås att använda till alla signaler inte bara dvärgsignalerna.

Elektrisk anslutning

Nu åter till inkopplingen av signalerna. Väljer du att använda min signaldekoder 10-412 finns redan förkopplingsmotstånd med rätt resistans för att ge lagom ljus från dioderna.
Diodernas karakteristika skiljer sig lite och därför varierar resistansen för varmvita, röda och gröna dioder.

Nedan visar tabellerna förkopplingsmotståndens värden för olika spänningar.

LEDStröm mASpänning V
Vit0,42,6
Röd102,0
Grön0,32,2
LED5V12V18V
Vit6 k23,5 k38,5 k
Röd0,3 k1 k1,6 k
Grön9,3 k32,7 k62,7 k

Huvudsignal eller dvärgsignal?

En huvuddvärgsignal är en ljussignal som är både en huvudsignal och en dvärgsignal. Den kan användas i stället för en huvudljussignal och en medgivandedvärgsignal placerade invid varandra.

Huvuddvärgsignaler kan t ex finnas vid in- och utfarter till bangårdar och har förutom vita lampor även röda och gröna. De kan sägas vara en kombination av huvudsignal och dvärgsignal och signalbeskeden har i en del fall olika betydelse beroende på om signalen ges till tågrörelser (t ex ankommande och avgående tåg) eller olika typer av växlingsrörelser (rangering på bangård).

Huvuddvärgsignalen är alltså en signalernas ”allt i allo” och kan placeras på en rad olika ställen.
Förutom att stå som utfartssignal på en bangård kan den även placeras i en kontaktledning eller i en brygga.
Den kan även stå för sig själv vid utfarten till en perrong.

Signalbilder

En fullt utbyggd huvuddvärgsignal har 7 ljuspunkter.11-270.3x1024

Dessa kan visa 8 olika signalbilder och kan kan ge både huvud, för och växlingsbesked.
Signaldekodern 10-4412 och 10-4600 kan visa alla dessa signalbilder.

Jag skall inte göra en djupdykning i alla signalbilderna eftersom flera av växlingsbeskeden gäller arbetsfordon och kan då ha olika betydelse i jämförelse med övriga fordon.

 STOPP  hdvargstopp
 KÖR  hdvargkor
 KÖR 40  hdvargkor40
 KÖR, varsamhet – nästa signal kör 40 eller stopp  hdvargkornastastopp
 KÖR 40, varsamhet – nästa signal stopp  hdvargkor40nastastopp
 STOPP / Rörelse tillåten  hdvargstopp2
 STOPP / Rörelse tillåten hinder finns  hdvargstopp3
 STOPP / Rörelse tillåten kontrollera växlar  hdvargstopp4

Inkoppling mot Signaldekodern 10-4412/10-4600

Den digitala signaldekodern 10-412 är programmerad för att kunna visa de 8 signalbilder 10-270_LED-anslutningsom huvuddvärgen kan ge.

Har du en annan signaldekoder i 10-40x serien kan du förstås programmera om den till att passa en huvuddvärgsignal.

Du kan välja att ansluta signalen till den 10-poliga stiftlisten eller med anslutningskortet 10-901.
I det senare fallet underlättas inkopplingen.

Tabellen nedan visar vilka ljusöppningar som motsvarar respektive lödö på kortet.

TP1345678910
Ljusöppning+12345678

ljusöppningar_huvuddvärg

 

 

 

 

 

 

Lite tips inför bygget

Mönsterkortet måste putsas till lite innan det placeras i signalhuset. Mönsterkortet kommer från tillverkaren sammanfogade. Resultatet av detta är taggarna på kortets långsida. Dessa behöver filas ned.

Vid mässingsgjutningen bildas en liten tagg där mässingen fyller formen i gjutningsprocessen.
Mönsterkortet behöver förses med en liten ursparing enligt bilden nedan.

För att slippa ströljus mellan lysdioderna lägges små öar med svart silikon mellan lysdioderna på mönsterkortet.