Signalsidan

Henry's signalsida

Ir-detektor 10-50x

Alla som börjar digitalisera sin järnväg kommer under resans gång fram till nyttan eller snarare nödvändigheten av att dela upp sin bana i blocksträckor. Blocksträckor är isolerade spåravsnitt för detektering av tågens position.ir-detektor

Ett av flera alternativ till att ta reda på om ett rälsavsnitt är upptaget av ett tåg är att låta en stråle av pulserande infrarött ljus korsa en del av spåret. Den infraröda strålen detekteras sedan av en infraröd sensor.g4520 Då ljusstrålen bryts av ett tåg återkopplas detta till det digitala tågstyrningssystemet med informationen av aktuellt spåravsnitt är blockerat av ett tåg.

10-50x är en infraröd spårdetektor som kan monteras under spåret. Då ett tåg kör över detektorn reflekteras det pulsernade infraröda ljuset och signalen återkopplas till tågstyrningsprogrammet.

10-50x kan också användas på den analoga banan för att styra mina signalstyrkort 10-001.

Ir-detektorn finns både i byggsats och färdigbyggd.