Signalsidan

Henry's signalsida

Jämför egenskaper hos våra signaldekodrar

Programmerbar via kontrollvariabler cv’n

De senare dekodrarna är alla programmerbara via dess kontrollvariabler. Detta ger möjligheten att programmera vilket lands signaler som helst med dekodrarna.
Man kan även ställa blinktid, ljusstyrka och glödtrådsfördröjning på samma sätt.

Kan styras direkt från spåret

Om inte DCC-protokollet används att styra dekodrarna kan dekodrarna 10-4600 och 10-105 få signalerna att lägga om direkt via återkoppling från spåret. Detta sker med strömdetektor, magnetkontakt eller ir-detektor.

Justerbar/Programmerbar ljusstyrka på LED-utgångar

De programmerbara dekodrarna har även möjlighet att ställa ljusstyrkan med pwm-teknik på varje utgång separat med kontrollvariablerna.

Knapp för inläsning av DCC-adress

Alla programmerbara dekodrar har en egen adress. För att tilldela dekodern sin anläggningsunika adress kan denna programmeras med kontrollvariabler.
Ett enklare sätt är att trycka på programmeringsknappen och sedan lägga ut den adress från den digitala styrenheten som dekodern skall få.
När dekodern har känt av adressen går den automatiskt tillbaka i driftläge och svarar då på denna adress.

Signalbibliotek för förprogrammerade signaluppsättningar

Alla programmerbara signaldekodrar har idag en samling med förvalda signaluppsättningar till de 8 utgångarna. Tidigare hade dekodrarna bara en uppsättning signaler förprogrammering.
Nu har dekodrarna ett bibliotek med 1-9 olika uppsättningar med signaler.
Signaluppsättning väljs genom att sätta värdet 0 – 8 i cv110.
Det går förstås alltid att programmera standardsignaluppsättningen valfritt.

Bibliotek för trafikfall

På samma sätt som biblioteket för signaluppsättningar kan dekodern 10-4600 hämta in information från spåret och på så sätt få alla anslutna signaler att samspela med varandra.
Ett trafikfall kan utgöras av en växel med ett stickspår som i trafikfall 1 då bestyckas med 2st 3-ljus och 1st 2-ljus huvudsignaler.
Till varje signaluppsättning finns ett förprogrammerat trafikfall. Vid leverans är det trafikfallet förvalt genom cv111 satt till 1.
Genom att sätta cv111 till 0 kan man välja ett programmerbart trafikfall, som man då programmerar själv genom att skriva egna cv-värden i en ”logiktabell”.
Det förprogrammerade trafikfallet är inte ändringsbart.

Mer om detta på https://signalsidan.se/signaldekoder-10-4402-resp-10-4600-variant-1/

Signalbibliotek för plankorsning

Vi har implementerat signaler till plankorsning/järnvägsövergång med de tillhörande signalerna. Denna signaluppsättning finns i 2 av dekodrarna.

Signalbibliotek för trafikkorsning

Detta signalalternativ finns förprogrammerat på en av dekodrarna. Man ansluter 2 st 3-ljus vägsignaler och 1st 2-ljussignal för övergångsställe.
Till denna variant kan man med fördel använda funktionen tidsstyrd signalomläggning.
Detta kommer att få signalerna att växla med automatik. Mer om detta under denna rubrik.

Justerbar blinktid

Alla dekodrar har en funktion där vissa signalbilder låter ljuspunkterna blinka. Hos de flesta av dekodrarna kan blinkfrekvensen ändras i en av kontrollvariablerna.

Programmerbar simulerad glödtrådsfördröjning

Då alla av signalsidans signaler är bestyckade med lysdioder och de verkliga signalerna har glödlampor med glödtråd simulerar vi elektroniskt den den fördröjning som uppstår då glödtråden värms upp för att sedan svalna. Denna funktion kan justeras graden av i en cv.

Tidsstyrd signalomläggning

I normalfallet växlar signalerna signalbilder genom att DCC-kommando eller av att känna av ett tåg som kommer in i en blocksträcka.
Funktionen med tidsstyrd signalomläggning aktiveras med cv109.
Om värdet är större än 0 kommer dekodern växla signalbilder i den ordning de är programmerade i cv tabellen för signalbilder.
Värdet i cv109 styr den standardtid en viss signalbild visas. Tiden för varje signalbild kan sedan justeras individuellt.

Programmering direkt på banan ”POM”

I normalfallet så behöver inga förändringar av programmeringen i dekodrarna göras. Det vanligaste är att man behöver välja en signaluppsättning för signalbilder i cv110.
Programmering av dekoderns adress, som vid leverans är 201-204, görs enklast genom att sätta dekodern i programmeringsläge med adressknappen och sedan lägga ut den adress man vill ge dekodern.
Programmering görs vanligt vis genom att ansluta dekodern till den digitala styrenhetens programmeringsutgång.
Våra programmerbara dekodrar kan även ändra vissa cv’n då dekodern finns på plats på banan och tilldelats en adress. Detta förutsätter dock att styrenheten stödjer funktionen ”Program On Main”.

Följande funktioner kan programmeras ”On Main”:

  • Ljusstyrkan (cv3-6, 13-16)
  • Glödtrådsfördröjning
  • Blinkfrekvens

Flankstyrning

10-4600 kan sättas i en speciell mode där en kort puls väljer att slå över en signal från exempelvis KÖR till STOPP.
Detta kan utgöras av en magnetkontakt eller ir-detektor som ger en momentan puls då tåget passerar.
Funktionen aktiveras med cv113.