Signalsidan

Henry's signalsida

Kombinationer

Här följer några kombinationer av artiklarna som passar bra tillsammans för att få en fungerande kombination.

När du läser denna guide tillkommer spänningsaggregat 10-105 om du inte har tillgång till 5V likspänning. Jag tar alltså inte med detta i varje exempel.

Enkel fristående 4-ljussignal Detta är den enklaste kombinationen av signaler. Kanske inte så vanligt men ændå en fullt möjlig kombination.

  • 10-003

Fristående 4-ljus blocksignal på linjen Styrkortet 10-001 kan seriekopplas med obegränsat antal lika styrkort. Detta gör att man kan få signalerna att följa varandra om man placerar dessa utmed en linje. Signalen som visar STOPP kommer att føregås av en signal som visar KÖR NÄSTA STOPP. Detta sker med automatik då man kopplar samman styrkorten till varandra.

  • 10-003 x antalet signaler

3-ljus för och huvudsignal Denna signalkombination ær vanlig som infartssignal på en station. För att styra två fristående för/huvudsignaler måste styrkortet 10-001 kombineras med piggyback-kortet 10-210. Även denna kombination kan seriekoplas enligt beskrivningen ovan.

  • 10-001
  • 10-203

2-ljus för och huvudsignal Rent tekniskt är denna kombination av för/huvudsignal en splittad 4-ljussignal på mitten. Styrkortet 10-001 klarar att driva båda dessa samtidigt men man behöver göra en liten modifiering på kortet för att uppnå rätt signalbilder.

  • 10-001
  • 10-010