Signalsidan

Henry's signalsida

Ljudmodul 18-8742

Du kan läsa mer om denna på sidan om ”Inspelningsbar ljudmodul

18-8742 är en inspelningsbar ljudmodul med inspelningstid på 10 sekunder.

Vi har laddat den med ljud från klockorna från en järnvägsövergång men valfri ljudsekvens kan förstås spelas in.

Modulen ansluts till en högtalare till den gröna skruvlisten.

In och uppspelning kan utföras med tryckknapparna REC, PLAYE och PLAYL.

Inspelning sker så länge REC knappen hålles nedtryckt.

OBSERVERA att det förinspelade ljudet spelas över om REC knappen aktiveras genom att trycka på den.

PLAYE är en flanktriggad uppspelningsfunktion. Detta innebär att hela den inspelade sekvensen spelas upp då man trycker på den.

Då man trycker på PLAYL sker uppspelningen bara då knappen hålles nedtryckt.

Matningsspänningen anslutes till VCC och GND.

På samma sätt som de integrerade tryckknapparna kan inspelning och uppspelning ske genom att ansluta stiften REC, PLAYE eller PLAYL till +5V