Signalsidan

Henry's signalsida

Signaldekoder 10-4401

Signaldekodern 10-4401 är en vidareutveckling av signalsidans signaldekoderserie 10-40x.
10-4401 är en digital dekoder med syfte att översätta det digitala pulståget som styr lok, växlar och signaler på modelljärnvägen.
Att den är programmerbar innebär att de 8 utgångarna kan programmeras att visa olika signalbilder.
Signaldekodern kan anslutas till alla digitala styrsystem som pratar DCC-protokollet.
Till de 8 utgångarna kan lysdioder anslutas och då förstås våra signaler i skala H0.
Dekodern fungerar som en funktionsdekoder. Detta innebär att dekodern tilldelas en eller flera adresser. Varje adress kan sättas i två lägen. Varje läge motsvarar en signalbild.
Om 10-4401 programmeras för att styra 4st 2-ljus huvudsignaler används alla de 8 utgångarna, en till varje lysdiod.
Varje 2-ljussignal kommer då att styras med en adress där varje läge visar signalbilden KÖR eller STOPP.

Varje utgång kan programmeras för att ge en individuell ljusstyrka till lysdioden.
Utgångarna kan programmeras att lysa medd ett fast sken eller blinkande.
Frekvensen på blinkningen kan programmeras.
Den sk. glödtrådsfördröjningen för att efterlikna glödtrådens uppvärmning kan också programmeras.

Vad är nytt ?

Den tidigare serien av programmerbar signaldekoder har många likheter med 10-4401. Den som tidigare använt denna kommer att känna igen sig.

Följande förändringar har gjorts:

  • Helt omarbetad programvara
  • Justering av ljusstyrka individuellt för de 8 utgångarna
  • Möjlighet att läsa dekoderns cv’n
  • Programmering på huvudspår, POM

Förprogrammerade varianter

Liksom tidigare finns dekodern i några förprogrammerade varianter. Detta underlättar om du inte vill ge dig in och programmera dekoderns konfigurationsvariabler, cv’n.
Det går dock att programmera dekodern till vilka signaler som helst med mellan 1 och 8 ljuspunkter. Dekodern går att användas till styrning av signaler vid järnvägsövergång eller signaler till andra länders signalsystem.

Följande signalbilder finns förprogrammerade:

DekodervariantSignalerSignal Art.Nr
10-4401Hsi4 + Hsi411-2091 x 2
10-4402Hsi3 + Hsi3 + Hsi211-2111 x 2 11-2121
10-4404Hsi5 + Hsi311-2131 11-2111
10-4406Hsi2 + Hsi2 + Hsi2 + Hsi211-212 x 4
10-4408Hsi3 + Fsi3 + Hsi211-2111 11-2151 11-2121
10-4410Växlingsdvärg x 211-220 x2
10-4412Huvuddvärg11-270

Adressprogrammering

Varje dekoder måste ha en unik adress för att inte krocka med en annan dekoder.
10-4401 är en funktionsdekoder och skiljer sig från en lokdekoder.
En funktionsdekoder har en mycket enklare uppbyggnad. Den kan egentligen bara ställas i två lägen, till eller från. En vanlig typ av funktionsdekoder är en växeldekoder där de två lägena motsvarar om växeln är ställd i läget för huvudspår eller sidospår.

Signaldekodern fungerar på motsvarande sätt där varje läge motsvarar en signalbild.
För att kunna presentera flera signalbilder och även kunna göra detta på flera signaler har en funktionsdekoder flera adresser.

Signaldekodern 10-4401 kan aldrig uppta mindre än 4 adresser och är då alltid multiplar av 4. Detta innebär att en dekoder med första dressen 1 alltid får adresserna 2, 3 och 4 också. Nästa dekoder kan då börja på adress 5. Dekodern kan inte ha adressen 6-9.

Dekodern programmeras enklast med tryckknappen.
Detta görs genom att hålla inne knappen tills att lysdioden blinkar. Lägg ut dekoderns första adress som kan vara 1, 5, 9, 13 osv. Lysdioden slocknar när adressen tagits emot.

Dekodern kan även programmeras via DCC centralenhetens programmeringsspår.

Grundläggande konfigurationsvariabler, cv’n

I dekoderns mikrokontroller finns ett antal minnesplatser, cv, där dekoderns inställningar lagras. Normalt behöver dessa inte ändras.

Följande grundinställningar kan ställas in:

CVEgenskapVärde
3Ljusstyrka utgång 10-15
4Ljusstyrka utgång 20-15
5Ljusstyrka utgång 30-15
6Ljusstyrka utgång 40-15
13Ljusstyrka utgång 50-15
14Ljusstyrka utgång 60-15
15Ljusstyrka utgång 70-15
16Ljusstyrka utgång 80-15
33Glödtrådsfördröjning1-127
34Blinkfrekvens (*65ms)0-127