Signalsidan

Henry's signalsida

Anslut signal till dekoder

Dekodern har två anslutningsmöjligheter. Antingen via den 10-poliga stiftlisten eller via flatstiftskontakten.
För att underlätta anslutningen rekommenderar vi vårt anslutningskort 10-901. Med detta kort och anslutningspluggen 10-911 underlättas arbetet väsentligt.

Nedan följer beskrivning av den elektriska anslutningen till våra olika varianter av kort 10-4401 till 10-4412.

10-4401

Denna programmering utnyttjar dekoderns alla 8 utgångar.
Dekodern betjänar 2st 4-ljus huvudsignaler som kan placeras som blocksignaler ute på linjen.

 

 

 

10-4402

2st 3-ljus huvud och 1st 2-ljus huvudsignal klarar av att bestycka en halv mötesstation. Med 2st 10-4402 kan man mata alla 6 in och utfartssignalerna.

 

 

 

 

10-4404

5-ljus huvudsignal kan visa 6 signalbilder. De resterande 3 utgångarna upptas av en 3-ljus huvudsignal.

 

 

 

 

10-4408

Denna programmering är tänkt främst att koppla samman en fristående 3-ljus försignal med sin huvudsignal. Logiskt bildar för och huvudsignalen en enhet och försignalen följer huvudsignalens besked. Detta innebär att då huvudsignalen visar STOPP visar försignalen automatiskt KÖR VÄNTA STOPP.

De två sista utgångarna ger plats för en 2-ljus huvudsignal.

10-4410

Denna betjänar 2st växlingsdvärgar.

 

 

 

 

 

10-4412

Huvuddvärgen med sina 7 ljuspunkter tar upp 7 av de 8 utgångarna på dekodern.

 

 

 

 

Av de 10 stiften i stiftlisten är stift 1 och 2 plusmatning för gemensam anod till signalerna. De nästkommande stiften 2 till 10 är anslutning till respektive lysdiod.

Våra signaler behöver inga extra förkopplingsmotsånd om de används i kombination med signaldekodrarna 10-44xx.

Om anslutningskortet 10-911 används motsvarar lödöarna nedanstående utgångar.

Utgångsstift dekoderLogisk utgång dekoderLödö anslutningskort
1-2Anod +TP1
31TP3
42TP4
53TP5
64TP6
75TP7
86TP8
97TP9
108TP10