Signalsidan

Henry's signalsida

Anslut signaldekodern 10-44xx

För dej som kommit i kontakt med min tidigare signaldekoder ur serien 10-401 till 40-412 känner säkert igen sig.
Den elektriska anslutningen är helt identisk.
På kortet finns två stiftkontakter för matning med 12-16V växelström och en anslutning för DCC-signalen.
På kortets motsatta sida sitter en 10-polig stiftlist och en 10-polig flatsiftskontakt.
Flatstiftskontakten används om anslutningskortet 10-910 används.

Stiftlisten har 10 stift. De första 2 märkt 1 och 2 är den positiva anslutningen till den gemensamma anoden på lysdioderna.

Stift 3-10 motsvarar utgång 1-8.

Används anslutningskortet 10-910 ansluts signalernas lysdioder till det kortet och endast medföljande flatkabel ansluts mellan 10-44xx och 10-910.

Anslutning tillsammans med anslutningskorten 10-910

Här ovan visas dekodern 10-4406 tillsammans med anslutningskorten 10-910.

10-4406 är förprogrammerad till att hantera en 3-ljus huvudsignal och en 3-ljus försignal. Denna innehåller även utgång för en 2-ljus huvudsignal. Denna är inte inkopplad på bilden.

De gula kablarna är växelströmsmatningen och de brun-röda DCC-signalen.

Överst på bilden syns förgrening via skarvklämman 20-65 till en ytterligare dekoder.