Signalsidan

Henry's signalsida

Programmera dekodern på plats

POM eller Program On Main är en funktion som vi implementerat i vår nya signaldekoder och kommer egentligen från lokdekoderfamiljen.

Med denna funktion kan du justera

  • Ljusstyrka
  • Blinkfrekvens
  • Glödtrådsfördröjning

på dina signaler utan att ansluta dem till programmeringsutgången på styrenheten.

Har du flera signaler på anläggningen som är placerade på olika ställen med olika ljusförhållanden kan du justera ljusstyrkan efter att signalerna är på plats.

Du kan även gruppera signalerna med samma POM-adress för att kunna justera flera signaler samtidigt.

Dekodern har från början POM-adress 196. Adressen kan ändras genom att med programmering på programmeringsspåret ändra värdet i CV18. Om du läser värdet i CV18 ser du POM-adressen.

Värdet kan vara mellan 1 och 255.

För att kunna använda högre adresser än 255 kan värdet i CV17 ändras.  Värdet i CV17 multipliceras med 256 och är från början 0. Vill man sätta POM-adressen 257 sätter man värdet 1 i CV18 och 1 i CV17 (1 + 256).

Viktigt att tänka på är att dekoder har en grundadress som sättes med programmeringsknappen eller CV1 och 9. POM-adressen motsvarar egentligen lok-adressen och skall då helst inte krocka med någon befintlig lokadress. POM-adressen har som default satts högt till 196.