Signalsidan

Henry's signalsida

Programmera signalbilder

I den här instruktionen skall jag visa hur man programmerar olika signalbilder i signaldekodern 10-44xx.

Signalbilderna ligger som i ett bibliotek i dekoderns konfigurationsvariabler, cv’n.

Jag kommer att utgå från den förprogrammerade dekodern 10-4401 som är förprogrammerad för 2 st 4-ljus kombinerad för-huvudsignal.
Dessa signaler använder alla 8 utgångarna på dekodern.

Programmeringen sker egentligen i två steg:

 1. Upprättande av programtablå
 2. Programmering/överföring av cv’n till dekodern

Det är enklast att utgå från en programtablå. Denna kommer jag att förklara vidare. Programtablån upprättar jag i ett excelark och för 10-4401 ser den ut enligt nedan.

Varje vågrät färgad sektion i grupper om 4 rader (cv’n) utgör en signalbild. Varje signalbild är kopplad till en adress på dekodern. Signaldekodern är en funktionsdekoder precis som en växeldekoder. Till skillnad från en lokdekoder som bara har en adress men å andra sidan kan utföra en rad funktioner i loket som, hastighet, körriktning, styrning av belysning, har funktionsdekodern bara två lägen.
På samma sätt som växeldekodern har två lägen, växeln i läge för huvudspår eller växeln i läge för sidospår har signaldekodern två lägen för varje enskild adress.
Detta gör att man kan koppla två olika signalbilder till varje adress.

10-44xx upptar minst 4 adresser och kan sålunda växla mellan 8 olika signalbilder.

Åter till programtablån.
Raden längst till vänster visar cv’n. Som vi strax kommer att se krävs det 4 cv’n för varje signalbild.
Beroende på typ av programmeringsutrustning anges cv i ett 3-ställigt tal 547, 548 osv eller med första cv’t 35.

Nästan längst upp i tablån på raden märkt utgång visas dekoderns 8 utgångar, 1-8

Utgångarna har binära bitvikter där utgång 1 har värdet 1, utgång 2 värdet 2, utgång 3 värdet 4 osv.

 

Ovanför denna rad ser du signalernas färger, i det här faller två 4-ljus signaler.

 

 

De svarta boxarna till höger beskriver signalbildens betydelse.

 

 

 

 

De första fyra raderna med cv 35-38 anger den första signalbilden. I det här fallet har vi valt att visa signalbilden stopp. Denna innebär att den röda lysdioden som sitter som nummer två uppifrån räknat i signalen lyser konstant.

 

 

Alla signalbilder programmeras enligt följande:

 1. Den första raden(blå färg) som har cv 35 styr vilka utgångar som skall räknas till signalen. I detta fall med en 4-ljus signal som är ansluten uppifrån och ner till utgång 1-4, summeras de fyra utgångarnas bitvärden.
  Dessa blir då för utgång 1-4 bitvärdena 1+2+4+8 = 15.
  Värdet 15 anges nu i cv35.
 2. Andra raden anger bitvärden för vilka utgångar som skall lysa med ett konstant sken i signalbilden.
  Signalbilden STOPP visas genom att den röda lysdioden som är ansluten till utgång 2 lyser med ett konstant sken. Bitvärdet för utgång 2 är 2, och skrives in i cv 36.
 3. Den tredje raden, rosa, anger vilken utgång som skall blinka i aktuell signalbild. För signalbilden STOPP skall ingen lysdiod blinka så då anger vi bitvärdet 0 i cv37.
 4. Den fjärde raden, vit, anger vilken lysdiod som skall blinka i motfas. Detta kan utnyttjas om man använder signaldekodern till järnvägsövergång.

På detta sätt fortsätter du att fylla på med värden i dina cv’n.
De två första signalbilderna är kopplade till den första adressen för dekodern. Genom att trycka på + eller -, röd eller grön knapp på din digitala centralenhet växlar du nu mellan de två första signalbilderna.

Mina signaldekodrar har alltid adress 201 som första adress.
En dekoder upptar alltid minst 4 adresser. 10-44xx förfogar alltså över adresserna 201-204.
I de fall signalerna kan visa fler signalbilder än 8 påbörjas ytterligare en 4-adress serie.
En dekoder med 9 signalbilder och som startar med adress 201 har alltså adress 205 för den 9:e signalbilden.
Dekodern upptar alltid multiplar av 4 adresser. Denna dekoder upptar alltså adresserna 201-208.