Signalsidan

Henry's signalsida

Spänningsaggregat 18-5512

18-5512 är ett switchat spänningsaggregat som kan matas valfritt med växel eller likström.

Utspänningen är justerbar mellan 3,3 och 18V och klarar att leverera 1,5 A.

På bilden bredvid ses anslutning av växelspänning i de gula kablarna och likspänning ut med plus i den röda och minus i den blå.

Om du skall reglera en likspänning skall likspänningen in anslutas(du får löda fast) till U+ och U- enligt bilden.

De gula kablarna på bilden skall då INTE vara anslutna till växelspänning.