Signalsidan

Henry's signalsida

Styrkort 10-001

Byggsatsen till styrkortet 10-001 är hjärtat i min uppsättning med styrkort till signaler.

Byggsatsen består av:

  • Mönsterkort
  • Komponentsats
  • Byggbeskrivning

Ovan ser du de diskreta komponenter som ingår.

Lite innan byggstart

Alla komponenter är hålmonterade vilket gör bygget enklare.

Elektroniken bygger på både analog och digital TTL logik vilken matas med 5V.

De elektriska anslutningarna görs via en 10-poligt kretskortmonterat stiftdon. Spänningsmatning, signalmastanslutningar och digitala ingångar ansluts till detta via en motsvarande 10-polig hylslist.

Digitala ingångar passar till de flesta digitala styrsytem, t.ex LENZ.

Man kan förstås alternativt ansluta dessa direkt via en strömbrytare eller analog blocksensor.

 

Lämplig matningsspänning kan fås via en spänningsregulator av typen 7805. Dessa levererar en ström på mellan 500 mA och 1 A vilket räcker för drift av ett tiotal signaler.

 

Styrkortet är anpassat för lysdioder men genom byte av seriemotstånden R4-R7 kan annan belysning användas.

För att simulera trögheten i en glödtråd, med den fördröjning som uppstår då denna värms upp och kallnar, finns en fördröjningskrets inbyggt på kortet.

Detta ger en verklighetstrogen bild av glödlampor.

 

Försök med vita lysdioder har gjorts men dessa ger en nästan blåaktig färgton.

 

 

Byggstart

Vid lödningsarbetet bör du ha tillgång till en lödkolv av effektklassen 20-50W. En termostatkontrollerad lödstation är att föredra. Lödtenn innehållande en liten andel silver gör lödningsarbetet lättare. Ytterligare behövs också en avbitare och en spetstång.

Börja att montera motstånden enligt skissen nedan. Dessa är tämligen värmetåliga men en alltför lång uppvärmning med lödkolven kan få vilket metallfilmsmotstånd som helst att krevera. Motstånd behöver inte vändas i någon speciell riktning. Mina nya mönsterkort har komponenttryck på komponentsidan varför jag inte nämner något ytterligare om placeringen.

 

Färgkoden på motstånden ser du i komponentförteckningen längre fram.

Motstånden är 1% metallfilmsmotstånd och kodas enligt nedan:

Position

Färgkod

1

Första siffra

2

Andra siffra

3

Tredje siffra

4

Antal nollor

5

Tolerans

 

Fortsätt sedan med dioderna. Dessa är märkta med en rund ring i ena änden. Detta motsvarar katoden på dioden. I nedanstående skiss skall dioderna vändas så att katoden (ringen) motsvarar strecket på diodsymbolen. Sådeles skall D5 och D7 monteras med katoden (ringen) åt vänster med kortet placerat enligt nedan.

Dioderna är värmekänsliga. Om du är ovan vid lödning av mönsterkort kan du ta hjälp av spetstången vid inlödningen. Håll i diodens ena anslutning på komponentsidan då du löder på baksidan. Detta gör att värmen leds bort i tången istället för till dioden.

Var extra försiktig då du löder denna eftersom du värmer nära kroppen på dioden. Använd spetstången för att avleda värmen.

Fortsätt sedan med monteringen av de 3 IC-kretsarna. Även dessa är mycket värmekänsliga. De är även känsliga för statisk elektricitet. Kretsarna måste vändas åt rätt håll. De är märkta med en loten ursparning i kapseln eller ett streck som anger den riktning de skall monteras. Markeringen visar ben 1/14 eller 1/8. Monteringen sker enligt nedan.

 

Notera att IC1 skall vara vänd med sin markering nedåt. Anslutningsbenen passar inte direkt i mönsterkortets hål utan man får böja dessa för att få dem att passa. För att inte värma upp kristallen i kretsen kan man löda benen till en krets i taget. Börja med ett ben på IC1, ett på IC2 osv. För att sprida värmen ytterliagre kan man löda motsående ben hela tiden i motsatt benrad på komponenten.

Nu skall de 3 elektrolytkondensatorerna lödas in. Dessa är polariserade och måste vändas åt rätt håll. I anslutning till kondensatorns ena ben finns en vit markering med minustecken som anger den negativa anslutningen. Motsvarande ben är det positiva. Denna pol har dock ingen markering. Komponenttrycket visar ett plustecken. Minusbenet skall alltså vara i det motsatta hålet.

C1 och C2 ger den fördröjning som blir då de blinkande dioderna släcks. Dessa kondensatorer är på 10mikroF. C3 styr blinkfrekvensen och har kapacitansen 4,7mikroFDet är viktigt att kondensatorerna verkligen vänds åt rätt håll. Som en extra kontroll är den positiva anslutningen märkt med ett ( )-tecken på mönsterkortets lödsida.

Monteringen av de 4 transistorerna är de sista komponenterna som kräver varsamhet vid inlödningen.

 

Transistorerna vänds enligt skissen ovan. Använd spetstången för att avleda värmen om du känner dig lödningsovan.

Till sist löder du fast stiftlisten på lödsidan.

 

Komponentförteckning

 

Komponentnummer Värde Beskrivning
R1, R14-R16 2,2 kΩ Röd-röd-svart-brun-brun
R2 180 kΩ Brun-grå-svart-oange-brun
R3 18 kΩ Brun-grå-svart-röd-brun
R4- R7 680 Ω Blå-grå-svart-svart-brun
R8, R10 5,6 kΩ Grön-blå-svart-brun-brun
R9 22 kΩ Röd-röd-svart-röd-brun
R11 33 kΩ Orange-orange-svart-röd-brun
R12, R13 470 kΩ Gul-lila-svart-orange-brun
C1, C2 10 μF 16 V
C3 4,7 μF 16 V
D5-D13 1N4148
Q1-Q4 MPSA42
IC1 NE555
IC2 7408
IC3 7404