Signalsidan

Henry's signalsida

Svenska bommar till modelljärnvägen

Vi kompletterar nu med bommar enligt svenskt utseende för plankorsning

Vi kan sedan en tid tillbaka erbjuda signaler med styrning till svenskt järnvägsövergång/plankorsning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bommarnas rörelser styrs med en lite servomotor som monteras i basplattan.
Basplattan utgör också fäste för bommotor och bomstöd.

Ovan ses bommen monterad på basplattan med monterad och injusterad med servomotor och bomlyftare. Denna variant har artikelnummer 11-4415 och består då av 2st bommar monterade på 2 basplattor.
Bommarna finns som byggsats i två versioner: 10-4410 med omålad bom och 10-4412 med bommen målad enligt ovan.
Till 10-4410 medföljer en målningsmall som träs över bommen och underlättar målningen av reflexmärkena.

De två servomotorerna kan styras med en förprogrammerad Arduinoprocessor med artikelnummer 24-5444.

Används kryssmärkessignaler löds dess anslutningar till anslutningskortet som också monteras i basplattan. Signalerna ansluts sedan enkelt till signaldekoder 10-4600 med en tiopolig flatkabel till anslutningskortet.

Bommarnas servomotor styrs med en kontrollenhet(Arduino) och kan fås att fällas då tåget kommer. Detta kan göras genom att ansluta Arduinons ingång till jord.
Man kan i det enklaste fallet ha en strömbrytare som gör detta men en smartare lösning är att använda blockdetektor 10-305 eller ir-detektor 10-503.
Kör man digitalt med ett tågstyrningsprogram kan utgången styras med lämplig relädekoder.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovan syns basplattan från undersidan med monterad servomotor till höger i bilden och anslutningskortet 10-901 för anslutning av kryssmärkessignalerna.

Det går förstås utmärkt att bara använda bommarna på plankorsningen men kryssmärkessignalerna ger förstås ett fint komplement till hela utrustningen.

Basplattan

Basplattan utgör själva grunden till bomlösningen.
Basplattan är tillverkad med en höjd som motsvarar spår och 5mm kork/skumgummibanvall.

Servomotor och anslutningskortet 10-901 behöver lite mer höjd och för att få plats medd dessa behöver 2 hål tas ut. För att underlätta detta medföljer en uttagsmall som underlättar. Mer om detta längre fram i denna instruktion.

Nedan visas hur de olika detaljerna monteras på denna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bommar i byggsats 10-4410/4412

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Basplatta
  2. Bom
  3. Servomotor med armar och fästskruv
  4. Bommotor/fäste
  5. Bomstöd
  6. Bomlyftare
  7. Uttagsmall

Med på bilden är också 2 skruvar för fastsättning av servomotor.
3 skruvar för fastsättning av basplattan.
Målningsmall om man valt 10-4410 med omålad bom.

Monteringssteg

Här följer en övergripande steg-för-steg beskrivning hur bommen monteras.

Börja med att placera basplattan så den ligger på lagom avstånd från spåret.
De båda fästhålen på basplattan skall vara vänd från spåret så att inte dessa begränsar avståndet mot spåret.

När basplattan placerats i rätt läge görs 2 markeringar antingen med en liten borr(c:a 2mm). Detta för att uttagsmallens fästpiggar skall fixeras mot dessa.

Lägg dit uttagsmallen med de två fästpiggarna i de uttagna hålen.
Markera de två hålen. Om du inte använder anslutningskortet 10-901 till signalerna behöver inte det mindre hålet göras.
Ta ur hålen i underlaget på banan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilderna ovan visar hur servomotorn är monterad i basplattan.
Bomlyftarens krok fästes i servomotorns vinge.
Vingen är avklippt så att två fästhål finns kvar varav den sätts i det andra hålet.

Montera bommotor och bomstöd. Ibland kan hålet för bommotorn behöva filas upp lite för att passa. Den skall dock sitta hårt fast och kan vridas fram och tillbaka för att hamna i bottenläget.

Justera servomotorns vinge och montera bomlyftare

Börja med att rotera servomotorn i medurs ändläge sett från framsidan med vingen.

Med bommen fälld är det lagom att ha vingen i ett nästan horisontellt läge i förhållande till basplattans golv.

Bilden nedan visar läget.

Den del av bomlyftaren som är vinklad 90 grader fästs i hålet genom bommens motvikt.

Servomotorns vinge kan behöva justeras något hack åt ena eller andra hållet för att bommen skall stanna i nedfällt läge.

Bommen ställer sig i ungefär 70 graders vinkel i uppfällt läge.

Elektrisk inkoppling

Servomotorerna kan förstås styras med egen valfri utrustning.

Vi använder oss av en utrustning bestående av en styrenhet, Arduino, som vi levererar färdigprogrammerad för öppning och stängning av bommarna.

Denna styrs i grunden med en av Arduinons ingångar som antingen ansluts till jord eller plus.

Nedan visas den elektriska inkopplingen. Vi ha i denna anslutit en omkopplare som växlar ingång 2 till antingen jord eller +5V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har även en instruktion hur man kan använda vår strömavkännande blockdetektor 10-305 för att styra bommarna direkt från spåret.