Signalsidan

Henry's signalsida

Byt signaltyp/trafikfall

10-4600 är laddad med ett antal svenska signalkombinationer till de 8 utgångarna. Dessa är samlade i ett signalbibliotek varifrån de kan väljas.

För att välja signaler anges signalalternativts värde i cv110.
Vid leverans har cv110 värdet 0 som motsvarar 2st 4-ljus huvudssignaler.

Följande signalkombinationer finns att välja mellan:

CV 110Uppsättning Signaler10-430010-440010-4600
02 x Hsi4XXX
12 x Hsi3 + Hsi2XXX
2Hsi5 + Hsi3XXX
34 x Hsi2XXX
4Hsi3 + Fsi3 + Hsi2XXX
52 x VxDv4XX
6HDv7X
7PlankorsningXX
8Trafikkorsning

Följande tillvägagångssätt gäller för att byta signalkombination:

  1. Anslut din digitala centralenhet från dess programmeringsutgång till DCC ingången på dekodern
  2. Ange värdet för det signalalternativ du vill byta till i cv110
  3. Gör en ”återställning” (factory reset) på dekodern genom att skriva värdet 33 till cv8. (Det är ett ”återställningskommando” till dekodern, cv8 ändras inte i praktiken).

Notera: Även dekoderadressen (cv1 och cv9) återställs till förvalt värde, och kan behöva uppdateras om annan adress önskas. 

Dekodern är nu programmerad för ditt val av signaler. Motsvarande trafikfall följer automatiskt med vid byte av signalalternativ.