Signalsidan

Henry's signalsida

Detektera tågrörelser

Till skillnad från tåg i skala 1:1 eller då ett tågstyrningsprogram används så styrs signalbilderna efter tågens rörelser. I verkligheten är dej ju tvärtom, tågen styrs av vad signalerna visar.

Detta tillvägagångssätt lämpar sig utmärkt då man styr tågen från en egen körkontroll och låter signalerna ändra utseende efter tågens rörelse.

Signaldekodern 10-4600 kan om man inte väljer att ansluta den till det digitala pulståget DCC, även styras via de 8 ingångarna som finns på dekodern. Ingångarna ansluts till skruvlisten på kortets ena långsida. Ingångarna är galvaniskt isolerade med optokopplare för att minska risken för feltriggningar.

För att öka flexibiliteten kan diodsidan i optokopplaren antingen vara helt öppen eller anslutas till ett förkopplingsmotstånd. Detta väls med byglingar på kortet. I typfallet där man byglar in förkopplingsmotståndet räcker det alltså att ansluta ingången mot jord(0V) för att aktivera ingången. Jord finns även utdragen till skruvlisten.

 

Nedan visas schema för ingång 1-4. Optokopplarens anoder i optokopplare 1-4 och 5-8 är gemensamt kopplade till ingång nr.5. Om man vill ha dessa förkopplade via ett motstånd monteras en kortslutningsbygel mellan RET 1-4 respektive RET 5-8.

I det enklaste scenariot kan man tänka sig en strömbrytare mellan 1 och 6 för att aktivera ingång 1.

Ingång 1-4 motsvarar skruvlist 1-4
Ingång 5-8 motsvarar skruvlist 7-10

Nedan följer några exempel på inkoppling för detektering av tågpositioner. Den allra enklaste inkopplingen av signaldekodern är egentligen med en strömbrytare. Signalen kommer inte att växla signalbilder efter tågets rörelse.

Blockdetektor 10-305

Genom att dela upp spåret i isolerade block kan tågets position detekteras. Signalsidans dubbla blockdetektor 10-305 passar utmärkt för detta ändamål.

10-305 har 2 kanaler som kan detektera om blocket är upptaget av ett tåg.