Signalsidan

Henry's signalsida

Elektrisk inkoppling bommar

Öppning och stängning av bommar sker med en servomotor på varje sida av spåret.

Styrningen sker med en Arduino Nano med förprogrammerad programvara.

Bomstyrning [24-5444] – signalsidan.se

I artikeln 24-5444 ingår Arduino Nano och anslutningskablar.

Ovan visas inkopplingen av en servomotor. Arduinon ansluts till 7-12V likspänning förslagsvis vår spänningskälla 10-112 som matas i sin tur direkt från 12-18V växelspänning.
Servomotorn får sedan sin matning via Arduinon.

I denna enkla skiss öppnar och fälls bommarna med en omkopplare som växlar mellan +5V och jord(GND). Denna växlande omkopplare ansluter en av dessa poler till ingång D2 på Arduinon.

Automatisk bomstängning

Vill man automatisera förloppet med öppning och stängning av bommarna då tåget passerar ger vi här förslag på tre lösningar:

  1. Relädekoder från tågstyrningsprogram
  2. Strömavkännande blockdetektor 10-305
  3. Ir-detektor 10-503

Strömavkännande blockdetektor 10-305

Genom att isolera ett rälsavsnitt och känna av om något lok kommer in på den isolerade sträckan och därmed drar ström kan man tala om för Arduinon att bommarna skall fällas.

Blockdetektorns grundfunktion är att känna av om det flyter en ström genom ett avgränsat isolerat spåravsnitt.
10-30x matas med den digitala signalen till spåret och ingång A. Strömmen går vidare till lokets dekoder  och vidare till det isolerade spåravsnittet och kan på så sätt känna av om ett lok konsumerar någon ström. På så sätt kan den meddela ansluten utrustning att spåravsnittet är ockuperat av ett lok.

Inkopplingen sker enligt skissen ovan.

Ovan visas inkopplingen av 10-305 mot Arduinons ingång 2.
Ett motstånd på 10 kohm mellan plusmatningen och utgång D och ingång 2 ansluts.
Jord(GND) ansluts till Utgång E på 10-305.

IR-detektor 10-503

ir-detektor

Den kan monteras antingen under spåret mellan rälerna och reagerar då som reflekterande reflektor när tåget passerar eller med mottagare och sändare på var sida av spåret och reagerar då när ljuset bryts av passerande tåg.

IR-detektorn har ett växlande relä på utgången och blir identisk med den växlande omkopplaren tidigare nämnd i texten.

Anslutning av Arduinon görs till den 3-poliga stiftlisten.

Beroende på monteringsalternativ, reflekterande eller brytande, kan röd respektive brun anslutning skiftas på 10-503