Signalsidan

Henry's signalsida

Anslut signaler till dekoder 10-404.2

Signaldekodern har 8 utgångar dit signalerna ansluts. Bilden nedan visar hur anslutningen sker om du ansluter till den 10-poliga stiftlisten via en hylslist.
De två övre anslutningsstiften är reserverade för den gemensamma anoden. Gemensam anod är den längre ledaren som kommer från signalen. Första och andra stiftet är sammankopplat så du kan välja valfritt av dem.

Längre ner på sidan visar jag hur du gör för att ansluta signalen till anslutningskortet 10-901.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dekodern 10-404.2 är liksom föregångaren 10-404 förprogrammerad för 1st 5-ljus huvudsignal (11-2131) och 1st 3-ljus huvudsignal (11-2111)

De två signalerna kopplas enligt pilarna.

De 8 förkopplingsmotstånden har resistansen 22 kΩ.

Anslut med anslutningskortet 10-901

För att förenkla anslutningen av signalerna har jag tagit fram anslutningskortet 10-901. Detta ansluter du till dekodern med den 10-poliga flatstiftskabeln. Denna finns i olika längder.
De tunna emaljerade kopparledarna från signalen förtennas först genom att föra den yttersta spetsen på ledaren genom en droppe smält tenn.
Ledarna ansluts sedan till de kvadratiska lödöarna märkta TP1-TP10.
TP1 motsvarar den gemensamma anoden från lysdioderna. Detta är den långa ledaren till signalen.

Förutom den långa ledaren till den gemensamma anoderna skiljer sig de övriga ledarna något i längd. Kortast är oftast den övre ljuspunkten och längst den nedre.

 

Tabellen nedan förklarar hur lödöarna är anslutna.

Utgångsstift dekoderLogisk utgång dekoderLödö anslutningskort
1-2Anod +TP1
31TP3
42TP4
53TP5
64TP6
75TP7
86TP8
97TP9
108TP10

Glödtrådsfördröjning och blinkfrekvens

För att få en naturtrogen glödtrådsfördröjning och autentisk blinkfrekvens är nedanstående cv’n inställda enligt tabellen:

cvVariabelVärde
545Mjukblink (1-255)35
546Blinktid x 65ms (1-255)8

Ljusstyrka

Utgångarnas ljusstyrka kan justeras i par. Detta gör att man skall försöka ansluta samma typ (färg) av lysdiod till samma par så att exempelvis det första paret, utgång 1-2 driver gröna lysdioder.

I dekodern 10-404.2 är cv inställt enligt nedan:

UtgångcvFärgVärde
1-2515Grön6
3-4516Röd15
5-6517Grön6
7-8518Grön-Vit6

Programmeringsmall