Signalsidan

Henry's signalsida

Gör grupper

Som jag berättade i inledningen kan man underlätta genom att koppla samman flera wifi-brytare till en grupp om man exempelvis vill tända lamport i flera rum i bostaden.

Detta har jag exempelvis utnyttjat i gruppen ”Skymning” för att tända den belysning som jag tycker är trevlig att tända för lite allmänbelysning.

Man kan även styra denna grupp automatiskt vilket du kan läsa mer om i kapitlet ”Automatik”

Jag skall nu skapa en grupp med 2 ljuspunkter. Dels ljuspunkten ”Garage” som tänder utebelysningen på garaget med en smartswitch och dels en smartplug som sitter i kontoret med en lampa ansluten.

Här ovan ser du Garaget och Kontoret som jag tidigare lagt till.

Klicka på ”Smart” och ett nytt fönster öppnar sig. Vi skall nu utnyttja funktionen ”Tap-To-Run”.
Denna innebär att vi skapar en ny knapp och under den lägger vi de objekt som vi vill kontrollera.
I det här fallet kommer vi att välja Kontoret och Garaget under denna knapp.

Börja med att klicka på plustecknet längst upp till höger och en lista på valbara objekt dyker upp.
Lägg sedan till en körningsåtgärd.
I det här fallet ”Run the device”.
Vi börjar med att välja Kontoret.

V

Välj först funktionen ”Switch” som talar om att vi vill kunna slå till och från objekten i gruppen.
Under funktionen ”Switch” finns 3 alternativ.
De 2 första kommer att skapa separata knappar för till och från.
Vi väljer det tredje alternativet ON/OFF som fungerar som en vanlig tryckknapp dvs tänder och släcker varannan gång man trycker på knappen.
Välj sedan ”Spara”.

Fortsätt sedan med Garaget och gör samma som när du lade till Kontoret.

När båda objekten är tillagda fortsätter jag med att byta namn på knappen.
Under ”Name” står en sammanfattning av knappens första objekt och funktioner.
Klicka på rutan och byt till ett namn som bättre beskriver knappens funktion.

Tryck på ”Spara” och namnbytet är klart.

Under fliken ”Min familj” skall nu knappen ”Skymningsbelysning” synas.
Prova att klicka på den för att tända gruppen Skymningsbelysning.