Signalsidan

Henry's signalsida

Justera ljusnivån på nya huvudsignalerna

Det har även tidigare gått att justera ljusnivån på signalerna med hjälp av inställningar i signaldekodrarna.

Detta blir mer påtagligt bland mina nya huvud/för-signaler.
Den nya serien med signaler är bestyckade med ytmonterade lysdioder som har färgerna grön, röd och vit.
Dessa har olika ljusstyrka vid samma spänning.
Detta löser vi genom att med dekoderns konfigurationsvärden, CV´n.

UtgångLysdiodSeriemotstånd
1-2Röd[1] - tomR12 - R11
3-4Vit[2] - Vit[3]R10 - R9
5-6Grön[4] - Grön[5]R8 - R7
7-8Vit[6] - Vit[7]R6 - R5

Ljusstyrkan kan justeras på dekoderns 8 utgångar i par.
Detta gör att exempelvis utgång 1 och 2 inte kan ha olika ljusstyrka.
UtgångcvVärde
1-25151-15
3-45161-15
5-65171-15
7-85181-15

Till den gamla serien av signaler spelade detta ingen roll eftersom ljusstyrkan inte skiljde sig så mycket mellan lysdioderna. Man kunde ofta lite förenklat ha samma inställningar för alla utgångar.

Till den nya seriens signaler måste då lysdioderna kopplas in så att det blir samma färg till varje utgångspar.
Tar vi signaldekodern 10-401(.2) som är förprogrammerad för 2st 4-ljus huvudsignaler så har jag valt att använda utgång 1-2 till den övre gröna lysdioden, 3-4 till de röda, 5-6 till de undre grön och 7-8 till de vita.

Utgång 1-8SignalLjuspunktVärde
11Grön övre7
22Grön övre7
31Röd15
42Röd15
51Grön nedre7
62Grön nedre7
71Vit15
82Vit15

Till de nya signalerna skall du beställa dekodrar med version 2.
Dessa har alltså artikelnummer.2 på slutet.
Den nya serien dekodrar skiljer sig bara genom ändring i programmering och seriemotståndens värden till lysdioderna.
Har du dekodrar ligger och vill använda dessa räcker det ändra några cv-värden och byta motstånd.

Dekodrarna finns förprogrammerade enligt nedan:

DekoderSignalArt.Nr.
10-401.22 x Hsi42 x 11-2091
10-402.22 x Hsi3, 1 x Hsi22 x 11-2111, 1 x 11-2121
10-404.21 x Hsi5, 1 x Hsi31 x 11-2131, 1 x 11-2121
10-406.24 x Hs124 x 11-2121
10-408.21 x Hsi3, 1 x Fsi3, 1 x Hsi21 x 11-2111, 1 x 11-2151, 1 x 11-2121