Signalsidan

Henry's signalsida

Kom igång med din signaldekoder 10-4600

Då du håller din dekoder för första gången i din hand är den inställd enligt nedan:

  • Inställd för att anslutas till 2 st 4-ljus huvudsignaler med dess signalbilder
  • Trafikfall där signalerna agerar kombinerade huvud/-försignal på en blocksträcka
  • Grund-cv som passar blinktid motsvarande svenska signaler
  • Ljusstyrka inställt för att ge lagom styrka för signalsidans signaler
  • Lägestriggning hos de 8 ingångarna
  • Om anslutning till DCC har dekodern funktionsadress 201

Om du accepterar dessa villkor behöver du inte göra något mer för att programmera din dekoder.
Så länge du inte ansluter till DCC-bussen kommer inga adresskonflikter att uppstå. Väljer du att även styra dekodern med DCC-protokollet skall ingen annan dekoder ha adress 201. Byte av dekoderadress görs enkelt med tryckknappen för adressprogrammering. Se avsnittet ”Dekoderadress/Funktionsadress” i beskrivningen av Konfigureringsvärden.

CV 110Uppsättning Signaler10-430010-440010-4600
02 x Hsi4XXX
12 x Hsi3 + Hsi2XXX
2Hsi5 + Hsi3XXX
34 x Hsi2XXX
4Hsi3 + Fsi3 + Hsi2XXX
52 x VxDv4XX
6HDv7X
7PlankorsningXX
8Trafikkorsning