Signalsidan

Henry's signalsida

Konfigureringsvärden (CV) för 10-44xx ojch 10-4600

Signalsidans Signaldekodrar innehåller ett antal konfigureringsvärden (Configuration Values – CV). Dessa kan läsas och ändras om Signaldekodern ansluts till digitalsystemets programmeringsspår.

Gemensamma konfigureringsvärden (CV)

De flesta konfigureringsvärden är gemensamma för Dekoderserien 10-44xx och Dekodern 10-4600.

Dekoderadress / Funktionsadress

Signalsidans dekodrar 10-44xx och 10-4600 är funktionsdekodrar vilket innebär att den fungerar på liknande sätt som exempelvis en växeldekoder. En enklaste funktionsdekoder styr fyra funktioner och varje funktion kan sättas i två läget (-) resp. (+). För en växeldekoder betyder det att den kan styra fyra växlar som var och en kan sättas i läge huvudspår eller sidospår.

För signaldekodern motsvarar varje funktion och läge en signalbild, exempelvis STOPP eller KÖR. Med fyra funktioner om vardera två lägen kan signaldekodern alltså aktivera 4 * 2 = 8 signalbilder – i det enkla fallet.

Signalsidans dekordrar kan, om behovet finns, även agera som dubbla funktiondekodrar. Det innebär att de kan styra 8 funktioner, dvs aktivera enda upp till 16 olika signalbilder.

Signaldekoderns funktioner styrs via funktionsadresser och de fyra funktionerna har adresser i en sammanhängande följd (F, F+1, F+2, F+3) utgående från en startadress (F).

Programmera Dekoderns Funktionsadress med tyrckknappen
Dekodens funktionsadress kan programmeras via dekoderns programmeringsknapp.

  • Anslut dekodern till digitalsystemet.
  • Tryck på programmeringsknappen. (Indikerings-LED:en blinkar)
  • Välj en (ledig) funktionsadress med digitalsystemet och aktivera funktionen (-) eller (+).
  • Dekodern sparar funktionsadressen. (Indikerings-LED:en slocknar)

Programmera Dekoderns Funktionsadress med Konfigureringsvärden (CV)
Med dekodern ansluten till digitalsystemets programmeringsspår kan funktionsadressen anges genom att uppdatera CV1/CV9. Men notera att CV1/CV9 inte innhåller själva funktionsaddressen (F).
CV1/CV9 innehåller Dekoderadressen (A).

Dekoderadressen (A) kan anges mellan 1 – 511, men hela adressen ryms inte i ett CV, utan i två:

  • CV1 = A modulo 64
  • CV9 = A / 64

Den önskade Dekoderadressen (A) skrivs alltså in i CV1 resp. CV9.
De resulterande funktionsadresserna (F[n]) blir:
F[1] = A * 4 – 3; F[2] = A * 4 – 2; F[3] = A * 4 – 1; F[4] = A * 4 ;
Exempel 1:
CV1 = 51; CV9 = 0; ger A = 51 och dekoderns fyra funktioner får funktionsadresserna: 201, 202, 203 och 204.

Exempel 2:
CV1 = 60; CV9 = 7; ger A = 508 och dekoderns fyra funktioner får funktionsadresserna: 2029, 2030, 2031 och 2032.

Övriga Konfiureringsvärden (CV)

Konfigureringsvärden finns dessutom för att justera utgångarnas (LED:s) ljusstyrka, blinktid och simulerad ”glödtrådsfördröjning”.

Signalbilder

Signalsidans dekodrar kan konfigureras med 8 signalbilder för de anslutna signalerna, i det enkla fallet. Om man vill utnyttja dekodern som en dubbel funktionsdekoder så kan upp till 16 signalbilder konfigureras.

Så länge som Signaldata 9 – 16 är oanvända, dvs alla dess CVn är lika med noll (0), så agerar dekodern som en enkel funktionsdekoder. Men om man konfigurerar Signaldata 9 och uppåt, kommer den att agera som dubbel funktionsdekoder. I det fallet kommer den att använda sig av 8 funktionsadresser i följd (F, F+1, F+2, F+3, F+4, F+5, F+6, F+7).

En detaljerad beskrivning finns i Programmera Signalbilder.

10-4600 Specifika Konfigureringsvärden (CV)

Dekodern 10-4600 har ytterligare konfigureringsvärden. Med dessa kan man:

  • Välja mellan olika förkonfigurerade varianter av signaluppsättningar och signalbilder för dessa.
  • Välja mellan förprogrammerade logiktabeller för styrning via dekoderns ingångar.
  • Själv programmera en logiktabell för styrning via dekoderns ingångar.

Dekodervariant (CV110)

Med CV110 kan man välja en förinställning för en uppsättning av signaler och signalbilder för dessa.

CV 110


Motsv. 10-44xx dekoderSignalerBeskrivning
010-44012 x Hsi4Se ”Dekoder 10-4401 resp. 10-4600 variant 0”.
110-44022 x Hsi3 + Hsi2Se ”Dekoder 10-4402 resp. 10-4600 variant 1”.
210-4404Hsi5 + Hsi3Se ”Dekoder 10-4404 resp. 10-4600 variant 2”.
310-44064 x Hsi2Se ”Dekoder 10-4406 resp. 10-4600 variant 3”
410-44082Hsi3 + Fsi3 + Hsi2Se ”Dekoder 10-4408 resp. 10-4600 variant 4”.
510-44102 x VxDv4Se ”Dekoder 10-4410 resp. 10-4600 variant 5”
610-4412 HDv7 Se ”Dekoder 10-4412 resp. 10-4600 variant 6”.

Återställning

En ändring av CV110 måste bekräftas med ett ”återställningskommando”.
Skriv värdet 33 till CV8, och dekodern återställer alla CV mellan CV1 – CV98 till den valda variantens grundvärden enl. CV110.
Ex.vis uppdateras signalbilder och ljusstyrkor för den valda varianten.
Notera: Även dekoderadressen (CV1 och CV9) återställs till förvalt värde, och kan behöva uppdateras om annan adress önskas. Se stycket ”Dekoderadress / Funktionsadress” ovan.

En detaljerad beskrivning hur Logiktabeller programmeras finns i Dekoder 10-4600 Programmering av Ingångar.