Signalsidan

Henry's signalsida

Gräs

Gräs finns i ett antal olika varianter allt från små tuvor till blomsterängar och gräsmattor.

Gräs säljs som kartor som man klipper lämpliga bitar från.

Bredvid ses grästuvor som levereras enligt bilden.

Här ses delar av en äng med gräs. Strukturen är lite ojämn för att efterlikna verkligheten hos det vildvuxna.

Bredvid ses en hel karta som man delar efter behov.

 

Naturen är inte alltid så symetrisk vilket får återspeglas i denna något ojämna markvegetation.