Signalsidan

Henry's signalsida

Manuell växling med Cobalt Digital iP

Cobalt DCP-CB1DiP som den egentligen heter är en intelligent växelmotor med inbyggd DCC växeldekoder.

Den är förstås i första hand tänkt att styras via DCC-protokollet från den digitala centralenheten men har även en del finesser som gör att man kan använda den analogt också.

I det här avsnittet skall jag visa hur du på ett enkelt sätt kan sköta växlingen med tryckknappen 21-014 med inbyggd LED-indikering.

21-014 har en inbyggd lysdiod som kan matas med likspänning 12-24 V.

Denna kan indikera om växeln ligger i läge för sidospår eller inte. För detta används växelmotorns utgång 3 som normalt matar hjärtstycket på växeln.

Själva kontakten ansluts till ingång 7 och 9 på växelmotorn.

Växeln kommer nu att ändra läge för varje momentan tryckning som gjörs.
Jag tycker det är logiskt att lysdioden tänds då växeln ligger i läge för sidotågväg.
Vill du ändra på detta flyttar du bara lysdiodens anslutning från utgång 1 till 2.