Signalsidan

Henry's signalsida

Märklin CS3 och DCC-signaldekodrar

Märklin har sedan en tid tillbaka vidgat sina vyer och kompletterat Motorola-protokollet med DCC-protokollet på sina digitala centralenheter CS2/3.

Här följer en kort beskrivning hur signalsidans svenska signaler och dekodrarna 10-44xx/10-4600 ansluts till Märklin CS3.

Vi skall i exemplet lägga till en 3-ljus för och huvudsignal. Om du valt en förprogrammerad signaldekoder skall den heta 10-4408.

4408 är programmerad så att försignalen följer huvudsignalens besked. En 3-ljus huvudsignal kan visa 3 signalbilder:

  • STOPP
  • KÖR
  • KÖR 40

Försignalen visar motsvarande försignalbesked.

Vi har valt att låta dekodern ha adress 201 som sin första adress. Då dekodern alltid upptar minst 4 adresser kommer 4408 bli tilldelad adresserna 201 – 207

Då varje adress bara kan adressera 2 lägen och därmed 2 olika signalbilder kommer signalbilden KÖR 40 svara på en egen adress, 202.

Börja med att dra fram artikellistan genom att klicka eller dra den gröna knappen nedåt.

Om några artiklar finns i listan syns nu dessa. Klicka på plus-symbolen.

Eftersom inte Märklin tillåter några andra signaler än sina egna får vi välja en signal som klarar mer än två signalbilder. I detta fall Ljussignal HP0/1/2.

Under den vänstra fliken, Info skall du nu ge din signal ett namn. Jag har valt att kalla den 4408.201. Detta motsvarar dekodertyp och adress.

I rullisten för typ väljer du Standard. Protokoll skall vara DCC och adress ställer du till 201. Klicka på OK.

Vi kan nu fortsätta med att tilldela adress 201 till dekodern. Tryck på adressvalsknappen på dekodern. Lysdioden börjar nu blinka. Klicka nu på den nyss skapade signalen 4408.201 och dekodern tar emot adressen. Bekräftelsen på detta visas genom att lysdioden slutar blinka.

Dekodern har nu de 4 adresserna 201 – 204.

Då du klickar på signalsymbolen kommer 3 alternativ upp motsvarande de 3 signalbilderna. Tyvärr tillåter inte CS3’an att man byter signalsymbolen till svensk dito.

Du behöver inte tilldela adressen 202, den finns redan i dekoderns 4 adresser.