Signalsidan

Henry's signalsida

Signaldekoder 10-4400, 10-4300, 10-4600 signalfall 7

Plankorsning med 1 st Kryssmärkessignal, 1 st Vägskyddssignal, 2 st Vägskyddsförsignal

Signaldekodrarna 10-4400/10-4300/10-4600 med tilldelat värde 7 i cv110 kan styra 1 st Kryssmärkessignal 3-ljus (Krs), 1 st Vägskyddssignal (Vsi), 2 st Vägskyddsförsignal (Vfsi). Vill man så kan man komplettera med Kryssmärlessignal 2-ljus, som då parallellkopplas med  de två röda LED:en i Kryssmärkessignal 3-ljus.

 

När signalerna och signalbilderna styrs från ett digitalsystem, DCC-system, används dekoderns funktionsadresser. Den förvalda serien funktionsadresser är 201 och uppåt (se tabellen nedan). Den kan ändras antingen med programmeringsknappen eller via CV-programmering. En detaljerad beskrivning av CV-programmering finns i ”Konfigurationsvärden (CV) för 10-4300, 10-4400 och 10-4600”. Funktionsadresserna (F) beror av dekoderns dekoderadress (A), lagrad i CV 1 + CV9, enl. tabellen nedan:

 

FunktionFuntionsadressExempel (Förvalt A = 51)
1F[1] = A * 4 - 3 F[1] = 51 * 4 - 3 = 201
2F[2] = A * 4 - 2F[2] = 51 * 4 - 2 = 202
3F[3] = A * 4 - 1F[3] = 51 * 4 - 1 = 203
4F[4] = A * 4 F[4] = 51 * 4 = 204
5F[5] = A * 4 + 1F[5] = 51 * 4 + 1 = 205

Signalbilderna för plankorsningen är ordnade så att de kan styras på två olika sätt.

 • Styr samtliga signaler tillsammans, kryssmärkessignal (Krs), vägskyddssignal (Vsi) och vägskyddsförsignal (Vfsi).
 • Styr kryssmärkessignal (Krs) för sig, resp.  vägskyddssignal (Vsi) / vägskyddsförsignal (Vfsi) för sig. Lämpligt om man vill visa stopp för vägtrafiken en stund innan vägskydden visar klarsignal.

I båda de fallen kan man även välja hur vägskyddsförsignalerna (Vfsi) ska styras. Det är visserligen bara aktuellt om man har en plankorsning med dubbelspår, och placerar två vägskyddsförsignaler (Vfsi), en för vardera spåret.

Enkelspårig plankorsning

 • Styr samtliga signaler tillsammans, Krs, Vfsi och Vsi.
 • Styr Krs för sig, resp. Vfsi och Vsi för sig.
      

Dubbelspårig plankorsning

 • Styr samtliga signaler tillsammans, Krs, Vfsi och Vsi.


 • Styr Krs för sig, resp. Vfsi och Vsi för sig.
     

Den extra utgången, utgång 8, följer signalbilden för kryssmärkessignalen (Krs). Den kan t.ex. användas till att styra en ljudmodul med inspelad ”klockklämtning”.

Förprogrammerade ingångar

Med signaldekoder 10-4600 kan man även styra signalbilderna med hjälp av ingångarna 1 – 8. Med CV 111 = 1 väljer man följande förprogrammering av ingångarna.

Ingångar ( 0 = inaktiv; 1 = aktiv; X = ingen påverkan )

För att ge största möjliga flexibilitet att styra plankorsningens signaler, så är logiktabellen ovan ordnad så att krymärkenssignalen styrs med separata ingångar. På samma sätt styrs vägskyddssignalen/vägskyddsförsignalen med andra separata ingångar.

 • Ingång 1,2,3,4,5,6: Styr kryssmärkessignalen (Krs). Om någon av ingångarna är aktiv (1) så visar kryssmärkessignalen röd-växelblink. Om alla ingångarna är inaktiva (0) (alternativt oanslutna) så visar kryssmärkessignalen vit-blink.
 • Ingång 7: Styr vägskyddsförsignalen (Vfsi) (signal 2). Vid aktiv ingång (1) visar signalen KLART. Vid inaktiv ingång (0) visar signalen STOPP.
 • Ingång 8: Styr vägskyddsförsignalen (Vfsi) (signal 3). Vid aktiv ingång (1) visar signalen KLART. Vid inaktiv ingång (0) visar signalen STOPP.
 • Ingång 7 och 8: Styr även vägskyddsignalen (Vsi) (signal 4). Om någon av ingångarna är aktiv (1) visar signalen KLART. Om båda ingångarna är inaktiva (0) visar signalen STOPP.

Exempel på möjliga trafikfall

Enkelspårig plankorsning - med ett spårblock

Exempel 1 – Enkelspårig plankorsning, med ett spårblock

I det enklaste fallet (Exempel 1) använder vi bara ett spårblock för att detektera ett tåg som passerar plankorsningen. En lämplig blockdetektor (BD) ansluts till spårblocket, och dess indikering ansluts till 10-4600 ingång 1,7 och 8.  När ett tåg passerar spårblock kommer alla signaler samtidigt att ändra signalbild. Kryssmärkessignalen (Krs) visar stopp för vägtrafiken och vägskyddssignalen (Vsi)/vägskyddsförsignalerna (Vfsi) visar KLART för tåget. När spårblocket blir ledigt igen ändrar signalerna tillbaka – klart för vägtrafiken och stopp för tågtrafiken.

Enkelspårig plankorsning – med tre spårblock

Mer prototyplikt är att låta kryssmärkessignalen (Krs) slå om till stopp – röd växelblink – en stund innan vägskyddssignalen/vägskyddsförsignalen slår om – till KLART. Detta för att vägtrafiken ska hinna stanna, och ev. bommar hinna fällas, innan vägskydden visar klart för passage. I det fallet använder vi tre spårblock med blockdetektorer. Det mittersta blocket kommer att växla signalbild för vägskyddssignalen(Vsi)/vägskyddsförsignalerna (Vfsi) via 10-4600 ingång 7 och 8. Kryssmärkessignalen kommer att växla signalbild till röd växelblink så länge något av de tre blocken är belagda, dvs. under hela passagen av sträckan, via 10-4600 ingång 1,2 och 3.

På liknande sätt kan man anlägga en dubbelspårig plankorsning, med tre spårblock per spår, totalt sex spårblock.