Signalsidan

Henry's signalsida

Signaldekoder 10-4402 resp. 10-4600 variant 1

2st 3-ljus huvudsignaler och en 2-ljus huvudsignal

Signaldekoder 10-4402 är förprogrammerad för 2st 3-ljus huvudsignaler (Hsi3) och en 2-ljus huvudsignal (Hsi2). På liknande sätt kan man för signaldekoder 10-4600 själv välja förprogrammering för 2st 3-ljus huvudsignaler och en 2-ljus huvudsignal. För 10-4600 motsvarar det variant 1, (CV 110 = 1).

Förprogrammerade ingångar

Med signaldekoder 10-4600 kan man även styra signalbilderna med hjälp av ingångarna 1 – 8. Ingångar ( 0 = inaktiv; 1 = aktiv; X = ingen påverkan )

De två 3-ljussignalerna kan styras med tre ingångar vardera. Om någon av ingångarna inte behövs för den plats signalen har på din anläggning, så kan den lämnas oansluten. Den oanslutna ingången kommer då att indikera ”inaktiv (0)”.

  • Ingång 3 / 6: Används om en växel finns direkt efter signalen, och före nästa block. Växelns läge rakt fram (0) resp avböjd (1) avgör vilket som är näst block i tågets väg. Om läge ”rakt fram” (0) så styrs signalbilden av ingång 1 / 4. Om läge ”avböjd” (1) så styrs signalbilden av ingång 2 / 5.
  • Ingång 1 / 4: Detekterar ledigt (0) resp. upptaget (1) för blocket direkt efter signalen (1 / 2), då ingång 3 / 6 indikerar 0.
  • Ingång 2 / 5: Detekterar ledigt (0) resp. upptaget (1) för blocket direkt efter signalen, då ingång 3 / 6 indikerar 1.

2-ljussignalen kan styras med en eller två ingångar.

  • Ingång 7: Detekterar ledigt (0) resp. upptaget (1) för blocket direkt efter signal 3.
  • Ingång 8: Samma som för ingång 7 för signal 3. Både ingång 7 och ingång 8 skall indikera 0 för att signal 3 ska visa grönt (”Kör”). Med denna extra ingång kan man, om man så önskar, ha en till styrning av rött (”Stopp”) för signal 3. T.ex. en växels läge eller en manuell kontakt i ställverket.
    Om ingång 8 lämnas oansluten (0) så påverkar den inget extra.

Exempel på möjligt trafikfall.