Signalsidan

Henry's signalsida

Signaldekoder 10-4400/10-4600 signalfall 2

1st 5-ljus huvudsignal och 1st 3-ljus huvudsignal

Signaldekodrarna 10-4400/10-4600 med tilldelat värde 2 i cv110 kan styra 1st 5-ljus huvudsignaler (Hsi5) och en 2-ljus huvudsignal (Hsi2). 

När signalerna och signalbilderna styrs från ett digitalsystem, DCC-system, används dekoderns funktionsadresser. Den förvalda serien funktionsadresser är 201 och uppåt (se tabellen nedan). Den kan ändras antingen med programmeringsknappen eller via CV-programmering.
En detaljerad beskrivning av CV-programmering finns i ”Konfigurationsvärden (CV) för 10-44xx och 10-4600”.
Funktionsadresserna (F) beror av dekoderns dekoderadress (A), lagrad i CV 1 + CV9, enl. tabellen nedan:

FunktionFuntionsadressExempel (Förvalt A = 51)
1F[1] = A * 4 - 3 F[1] = 51 * 4 - 3 = 201
2F[2] = A * 4 - 2F[2] = 51 * 4 - 2 = 202
3F[3] = A * 4 - 1F[3] = 51 * 4 - 1 = 203
4F[4] = A * 4 F[4] = 51 * 4 = 204
5F[5] = A * 4 + 1F[5] = 51 * 4 + 1 = 205

Förprogrammerade ingångar

Med signaldekoder 10-4600 kan man även styra signalbilderna med hjälp av ingångarna 1 – 8. Med CV 111 = 1 väljer man följande förprogrammering av ingångarna.

Ingångar ( 0 = inaktiv; 1 = aktiv; X = ingen påverkan )

Signal 1, 5-ljussignalen (Hsi5) kan styras med de fem ingångarna 1-5.

Exempel på möjligt trafikfall.

Exempel 1
  • Ingång 1: Detekterar ledigt (0) resp. upptaget (1) för blocket direkt efter signal 1.
  • Ingång 2: Detekterar ledigt (0) resp. upptaget (1) för nästkommande block efter signal 1.
  • Ingång 4: Används om en växel finns direkt efter signal 1, och före nästa block (In1). Växelns läge rakt fram (0) resp avböjd (1) styr om ingång 1 eller om ingång 3 skall påverka signalen. Se exempel 1 och 2. I annat fall lämnas ingång 4 oanvänd/inaktiv (0).
  • Ingång 3: Detekterar ledigt (0) resp. upptaget (1) för blocket efter växels avböjda läge.
  • Ingång 5: Används om en växel finns efter block In1 men före block In2. Växelns läge rakt fram (0) resp avböjd (1) styr om ingång 2 eller om ingång 3 skall påverka signalen S1. Se exempel 3 och 4 nedan. I annat fall lämnas ingång 5 oanvänd/inaktiv (0).
  • Om ingång 4 och ingång 5 båda aktiveras (1) samtidigt så kan signalbild 6 visas, förutsatt att ingång 1 och ingång 3 indikerar ledigt (0).

Signal 2, 3-ljussignalen (Hsi3), kan styras med ingång 6, 7 och 8. Om någon av ingångarna inte behövs för den plats signalen har på din anläggning, så kan den lämnas oansluten. Den kommer då att indikera ”inaktiv (0)”.

  • Ingång 6: Detekterar ledigt (0) resp. upptaget (1) för blocket direkt efter signalen, då ingång 8 indikerar 0.
  • Ingång 7: Detekterar ledigt (0) resp. upptaget (1) för blocket direkt efter signalen, då ingång 8 indikerar 1.
  • Ingång 8: Används om en växel finns direkt framför signalen, och före nästa block. Växelns läge rakt fram (0) resp avböjd (1) avgör vilket som är näst block i tågets väg (se ovan).

I exempel 1 ovan är ingång 7 fast ansluten till 0V, dvs aktiv (1). Det innebär att S2 bara kan visa ”Kör” när ingång 8 är inaktiv (0), dvs växeln i rakt läge.

Exempel på ett liknande trafikfall, där S2 är utfartssignal från stickspåret.

Exempel 2

I exempel 2 ovan är ingång 6 fast ansluten till 0V, dvs aktiv (1). Det innebär att S2 bara kan visa ”Kör40” när ingång 8 är aktiv (1), dvs växeln i avböjt läge.

Exempel 3 visar ett trafikfall med signalen S1 placerad ett block ifrån en växel och S2 placerad direkt före växeln.
Ligger växeln i läge rakt fram och blocket efter växeln är ledigt, så visar S2 ”Kör” och S1 visar ”Kör, vänta kör”.
Ligger växeln i avböjt läge och blocket på stickspåret är ledigt, så visar S2 ”Kör40” och S1 visar ”Kör, vänta kör40”.

Exempel 3

Exempel 4 är ett trafikfall med signalen S1 placerad ett block ifrån en växel.
Direkt framför växeln kan en annan signal (Sn) placeras, som styrs från ytterligare en dekoder. (Sidan ”Signaldekoder 10-4401 resp. 10-4600 variant 0” beskriver exempel på dess inkoppling).

Exempel 4